Czym jest Dekodyka?

DEKODYKA jest wiedzą o MOCY WEWNĘTRZNEJ

DEKODYKA – jest nowatorską metodą rozwiązywania problemów życiowych przez usuwanie przyczyn powstania problemów z PODSWIADOMOŚCI
DEKODYKA – jest nowatorską metodą posiadania takiego życia jakie się chce mieć, bycia takim człowiekiem jakim się chce być i posiadania tego, co się chce posiadać.

DEKODYKA zajmuje się energią życiową jako źródłem i manifestacją STANU MOCY.
Dysponuje wieloma metodami dla usuwania negatywnych kodów, które niszczą lub zmniejszają energię – więc działają jak pasożyty.

Należą do nich negatywne poglądy na świat, ludzi, życie na ziemi, miłość, szczęście, możliwości, definicje kim jest człowiek i jacy są ludzie, jakie jest życie i jaki jest los lub przeznaczenie.

Należą do nich przeniesione od innych negatywne emocje, postawy i sposobów życia, które blokują przepływ energii, powodują jej stratę, trwonienie, wyczerpanie, przenoszenie na inne osoby lub utrzymywanie bolesnych wspomnień, bólu, cierpienia, niemocy.

Należą do nich wszystkie krytyczne oceny na własny temat; kim jesteś, kim nie jesteś lub kim masz być.

*Usunięcie zbiorów negatywów przywraca ENERGIĘ ŻYCIOWĄ /poczucie siły i mocy/dla życia pełnią życia.