Czym jest Dekodyka?

DEKODYKA jest wiedzą o MOCY WEWNĘTRZNEJ CZŁOWIEKA

DEKODYKA – jest autorską metodą rozwiązywania problemów życiowych przez usuwanie przyczyn powstania problemów z PODSWIADOMOŚCI
DEKODYKA – jest nowatorską metodą stworzenia sobie takiego życia jakie się chce mieć, bycia takim człowiekiem jakim się chce być i posiadania tego, co się chce posiadać.

DEKODYKA zajmuje się energią życiową jako źródłem i manifestacją STANU MOCY WEWNĘTRZNEJ.
MOC WEWNĘTRZNA to suma możliwości, które nowo narodzone przynosi ze sobą na świat, aby z nich stworzyć własne życie.
Narzucone z zewnątrz poglądy na świat, życie, człowieka, los, obowiązująca w rodzinie mentalność, uzależnienia, dysfunkcyjne relacje – przenoszą się na nowo narodzone i deformują jego wewnętrzny świat: intelektualny, emocjonalny, duchowy. Są to negatywne kody.
DEKODYKA powstała po to, aby zainteresowany mógł uwolnić się od nich w takim zakresie w jakim chce.
DEKODYKA dysponuje wieloma metodami dla usuwania negatywnych kodów, które niszczą lub zmniejszają energię – więc działają podobnie jak pasożyty.

Należą do nich wszystkie negatywne poglądy na świat, ludzi, życie na ziemi, miłość, szczęście, możliwości, definicje kim jest człowiek i jacy są ludzie, jakie jest życie i jaki jest los lub przeznaczenie.

Należą do nich przeniesione od innych negatywne emocje: zazdrość, mściwość, nienawiść, złość, pogarda, każda krytyka gdyż jest ona agresją, postawy, nastawienia, role życiowe, system ocen dobry/zły, czyli wrogie podziały, wstyd, wina, obojętność, zdrada siebie na rzecz narzuconego, megalomania, sprzedawanie siebie, przemoc, gwałt, bezduszność ; one blokują przepływ energii, powodują jej stratę, trwonienie, wyczerpanie, przenoszenie na inne osoby lub utrzymywanie bolesnych wspomnień, bólu, cierpienia, niemocy.

Najgroźniejsze są wszystkie krytyczne oceny na temat własnej płci, własnych możliwości, narzucanie wzorców: kim lub jaki nie jesteś lub kim lub jaki masz być, no i niewolnicze: musisz, nie wolno, posłuszny, sługa pana, niegodny, nikt, śmiertelnik itd

*Usunięcie zbiorów negatywów przywraca ENERGIĘ ŻYCIOWĄ /poczucie siły i mocy/dla życia pełnią własnego życia.