JA JESTEM JA – Umysł Świadomy

JA JESTEM JA – Umysł Świadomy

Ja jestem Ja – jest świadomością samego siebie.

Zwana często UMYSŁEM ŚWIADOMYM. Jest to umysł, który podejmuje decyzje we własnym imieniu posiada więc moc sprawczą.

Zawiera poczucie własnej Tożsamości, własnej osobowości i własnej indywidualności.

Charakterystycznymi cechami tego umysłu jest wiara w siebie, pewność siebie i zaufanie do siebie.

Decyzje podejmowane we własnym imieniu służą do rozwoju osobistego w zgodzie z własnymi marzeniami, zainteresowaniami, pasjami, zdolnościami i talentami.

(więcej…)

Wewnętrzny system informacyjny.

Wewnętrzny system informacyjny.

WEWNĘTRZNY SYSTEM INFORMACYJNY czyli system zarządzania energią życiową

* Wyższe JA – Umysł Nad świadomy czyli ILUMINATOR.

Z tego poziomu pochodzi WOW! Odkrycie, błysk zrozumienia i świadomości umożliwiający skokowy rozwój.

Doświadczamy tego często we śnie, przed zaśnięciem lub po przebudzeniu –  w stanie alfa.

* Średnie JA – Umysł Świadomy czyli DECYDENT.

Z tego poziomu pochodzi decydowanie o sobie, wybory życiowe, selekcja i klarowanie: to tak a to nie!

Im więcej świadomości, tym jaśniejsze są własne decyzje.

(więcej…)

Wyższe Ja czyli Umysł Nad świadomy.

Wyższe Ja czyli Umysł Nad świadomy.

Wyższy poziom umysłu ludzkiego ma w swojej dyspozycji:

Telepatię czyli rozumienie i porozumienie bez słów z ludźmi i zwierzętami.

Indygo czyli tzw „trzecie oko” czyli dostęp do wizji, marzeń, idei i pomysłów, ważnych dla rozwoju człowieka, cywilizacji ziemskiej i Natury.

Ma to związek ze spełnianiem się, czyli pogłębianiem zainteresowań, pasji, odkryć, talentów, zdolności, geniuszu a także projektów, planów i zadań życiowych wybranych przez samego siebie.

Intuicję czyli zdolność rozpoznawania istoty zdarzenia „znikąd”z powietrza i daje kontakt z takimi zdarzeniami, jak bycie we właściwym czasie we właściwym miejscu tzw. szczęśliwy zbieg okoliczności, spotkania z ważnymi dla szczęśliwego życia osobami tzw. szczęśliwy los, szczęśliwy przypadek.

(więcej…)

DUSZA JEST ŚWIADOMOŚCIĄ

DUSZA JEST ŚWIADOMOŚCIĄ

DUSZA JEST ŚWIADOMOŚCIĄ

wiecznego istnienia życia, która stwarza życie z miłości do niego.

Jest w niej poczucie sensu życia w każdym wcieleniu, poczucie szczęścia oraz spełnienia czyli najpełniejszego rozwoju wrodzonych talentów i zdolności dla rozwoju własnego i Planety.

Czujemy ją wewnątrz siebie – w piersiach, tak jak oddech życia.

Jej atrybutami są: piękno, harmonia, bogactwo i różnorodność, subtelność, umiłowanie życia i wszystkiego, co powoduje jego rozkwit.

Jej atrybutami jest też świętość życia, swoboda i wolności ducha, geniusz myśli, moc uczuć, indywidualna osobowość, kreatywna oryginalność czynów niosąca rozwój. (więcej…)

ENERGIA ŻYCIOWA

ENERGIA ŻYCIOWA

ENERGIA ŻYCIOWA
jest wrodzonym wyposażeniem

jej poziom wyznacza stan i długość życia człowieka.

Jest sumą energii o odmiennych, potężnych funkcjach:
* energii duchowej;
* energii intelektualnej;
* energii emocjonalnej-uczuć;
* żywotności, poczucia siły, zdrowia, wigoru;
Znaczenie i używanie każdej z nich:

* Funkcją energii duchowej jest poczucie sensu życia, szczęścia, spełnienia i świadomość stwarzania własnej rzeczywistości.
Spełnienie jest wynikiem rozwoju własnych marzeń i wizji poprzez zainteresowania, pasje, wrodzone zdolności , talentów w zgodzie z sobą.
Szczęście jest stanem istnienia w miłości do życia, wybranego człowieka, dzieci, ludzi zwierząt, roślin, Natury i świata.
Szczęście i spełnienie manifestuje się także w indywidualnych odkryciach ważnych dla własnego rozwoju, rozwoju swojego środowiska i rozkwitu życia na Ziemi, Energią duchową jest świadomość własnego życia wiecznego dzięki nieśmiertelności duszy .
Do kategorii energii duchowej należy telepatia czyli komunikacja ponad
werbalna, zazwyczaj wizualna zawierająca się w zrozumieniu intencji bez znajomości języka.
Domeną energii duchowej są także: swoboda poruszania się poza ciałem i poza czasem, świadomość JEDNI, czasoprzestrzeń, czyli własny świat dla obecnego wcielenia związany z istnieniem na Ziemi, wybór czasu i miejsca wcielenia i energia do długości życia, która wynosi 120 ziemskich lat…
Energia duchowa odżywia się światłem jako całością i każdym pasmem w nim obecnym. Człowiek emanuje światłem. Im większy zakres emanacji, tym większe pole oddziaływania energetycznego na to, co żyje a także na powietrze, wodę i ziemię.
Efektem wewnętrznej obecności światła jest światły umysł, błyskotliwość, jasność widzenia i wielobarwność marzeń, jasność widzenia perspektywy, jasność wiedzy wewnętrznej, jasność myślenia,
wielobarwność i bogactwo języka, swoboda wyrażania siebie, śmiech i śpiew.

* Funkcją energii intelektualnej jest autorstwo, czyli myślenie własnymi myślami, ciekawość poznania nowego, odkrywczość, zainteresowania, zrozumienie, wyobraźnia, logika, jasność umysłu, pomysły, wizje, marzenia, orientacja, lotność, lekkość, świadomość rezultatów. Tu mieści się również intuicja, czyli odbiór komunikatów obecnych w powietrzu a ważnych dla orientacji w otaczających możliwościach i zjawiskach.
Świadomość wyjątkowości czyli indywidualność, świadomość własności, wartości, ważności, skupienie na tym, co interesujące, wybór tego co ważne dla życia i rozwoju – pomijanie i zapominanie o tym, co nieważne, mądrość, klarowanie, modelowanie, kreowanie, komponowanie, analizowanie, scalanie, fantazjowanie, swoboda myślenia, projektowanie, planowanie, realizacja, finalizowanie, ocena oraz korekty błędów czyli aktualizacja informacji wraz z rozwojem osobistej decyzyjności.
Manifestacją energii intelektualnej są osiągnięcia życiowe czyli sukcesy a z nich najważniejsze: innowacje, wynalazki i odkrycia tworzenie perspektyw życiowych i podejmowanie mądrych decyzji.
Energia intelektualna ma decydujący wpływ na pragmatyzm, poczucia znaczenia i pozycji w życiu.

* Funkcją energii emocjonalnej jest poczucie szczęścia, spełnionej miłości i radości życia. Energia emocjonalna jest energią w ruchu i służy do stwarzania szczęśliwej rzeczywistości. Podstawą swobodnego użycia energii uczuć jest zainteresowanie dla swobody ich wyrażania ruchem, tańcem, śpiewem, swobodą mówienia o uczuciach.
Także okazywanie uczuć: czułość, bliskość, przytulenie, dotyk, pocałunki, głaskanie, empatia czyli wyczucie uczuć innych ludzi i istot.
Uczucia, są właściwe człowiekowi, zwierzętom, roślinom, wodzie powietrzu i ziemi i są naturą naszego świata.
Po ich bogactwie i otwartości manifestacji poznaje w przypadku ludzkiej istoty – człowieczeństwo.

Każde z uczuć produkuje, dodaje, powiększa i pomnaża energię życiową i dzięki temu człowiek jest zdrowy, ma chęć życia i działania.
Stwarzają szczęśliwą rzeczywistość w której człowiek rozwija się i spełnia.
Mają bezpośredni wpływ na wysoką jakość życia i jego długość w zdrowiu i młodzieńczości.
Wrodzone ludzkie uczucia to:
*radość, czułość, zadowolenie, poczucie szczęścia, poczucie godności, poczucie bliskości, miłość, przyjaźń, zaufanie, poczucie swobody;
*poczucie godności, spokój wewnętrzny, poczucie spełnienia, akceptacja, optymizm, przyjemność ruchu i samodzielnego działania, poczucie posiadania i własności, poczucie bezpieczeństwa;
*poczucie wolności, poczucie możliwości, poczucie dostępu, chęć porozumienie, komunikacji i zgody, poczucie swobody myślenia, poczucie kontaktu, radość wyrażania siebie ruchem, śmiechem, słowami i śpiewem, swoboda ruchu, przyjemność, namiętność;
*także zachwyt, wzniosłość, wrażliwość, uniesienie, spontaniczność, naturalność, empatia, delikatność;
Najwyższą manifestacją energii emocjonalnej jest miłość i poczucie szczęścia;
Energia uczuć ma dominujący wpływ ciepło i zdrowie ciała, zadowolenie z życia oraz skuteczność w realizacji marzeń, zainteresowań, pasji…
Przesądza ona również o powodzeniu życiowym, stanie posiadania, pozycji życiowej, poczuciu wyjątkowości, wartości i ważności osobistej.
Stan i poziom uczuć i otwarcia na uczucia tworzy poczucie pewności siebie, wiary w siebie i zaufania do siebie.
Dojrzałość uczuciowa stwarza zgodność wieku kalendarzowego z wiekiem emocjonalnym powodując tzw Tu i teraz czyli ŚWIADOMĄ OBECNOŚĆ.

Niższe Ja – czyli umysł nieświadomy.

Niższe Ja – czyli umysł nieświadomy.

NIŻSZE JA – UMYSŁ NIEŚWIADOMY jest GENIUSZEM

Geniuszem uczenia się wszystkiego, czyli potężną inteligencją dzięki której funkcjonuje ciało człowieka.
Nieświadomy umysł ma za zadanie urzeczywistnianie m.inn.

* sensu istnienia a więc programu duchowego,
* spełnioną miłość i rodzicielstwo,
*odkrywczość czyli zainteresowania, pasje, marzenia, plany przez rozwój talentów i zdolności,
*bliskie i przyjazne relacje z Naturą, zwierzętami, roślinami, drzewami, ptakami,
*przyjazne kontakty z ludźmi, wspólne tworzenie, budowanie, dociekanie,
*otwarcie na świat i pozycję w świecie,
*zdrowie, żywotność, temperament, rytm, swobodę, płodność, bogactwo;
* uczucia: miłość, czułość, bliskość, zainteresowanie, przyjaźń, zachwyt, zadowolenie,
Realizuje to najlepiej jak potrafi i nieustannie komunikuje Świadomemu Umysłowi błędy i blokady, które zostały wkodowane na każdym poziomie.

(więcej…)

FreshMail.pl