ENERGIA ŻYCIOWA jest wrodzonym wyposażeniem człowieka.

Jest sumą energii o odmiennych, potężnych funkcjach:

* energii duchowej;

* energii intelektualnej;

* energii emocjonalnej-uczuć;

* żywotności, poczucia siły, zdrowia, wigoru;

Znaczenie i używanie każdej z nich:

* Funkcją energii duchowej jest poczucie sensu życia, szczęścia i spełnienia.

Spełnienie jest wynikiem rozwoju własnych zainteresowań, pasji, zdolności i talentów w zgodzie z marzeniami.

Szczęście jest stanem istnienia w miłości do życia, wybranego człowieka, dzieci, ludzi świata.

Szczęście i spełnienie manifestuje się także w  indywidualnych odkryciach ważnych dla rozkwitu życia na Ziemi, świadomości życia wiecznego własnej duszy i własnej świadomości.

Do kategorii energii duchowej należy telepatia czyli komunikacja ponadwerbalna, zazwyczaj wizualna zawierająca się w zrozumieniu intencji bez znajomości języka.

Domeną energii duchowej są także: swoboda poruszania się poza ciałem i poza czasem, świadomość JEDNI, czasoprzestrzeń, czyli własny świat dla obecnego wcielenia związany z istnieniem na Ziemi, wybór czasu i miejsca wcielenia i energia do długości życia, która wynosi 120 ziemskich lat…

Energia duchowa odżywia się światłem jako całością i każdym pasmem w nim obecnym.

Efektem jego obecności jest światły umysł, jasność i wielobarwność marzeń, jasność widzenia perspektywy, jasność wiedzy wewnętrznej, jasność myślenia,

wielobarwność i bogactwo języka, swoboda wyrażania siebie, śmiech i śpiew.

 

* Funkcją energii intelektualnej jest autorstwo, czyli myślenie własnymi myślami, ciekawość poznania nowego, odkrywczość, zainteresowania, zrozumienie, wyobraźnia, logika, jasność umysłu, pomysły, wizje, marzenia, orientacja, lotność, lekkość, świadomość rezultatów, intuicja, czyli czerpanie informacji „z powietrza”, indywidualność, świadomość własności, wartości, ważności, skupienie na tym, co interesujące, wybór tego co ważne- pomijanie i zapominanie o tym, co nieważne, mądrość, klarowanie, modelowanie, kreowanie, komponowanie, analizowanie, scalanie, fantazjowanie, swoboda myślenia, projektowanie, planowanie, realizacja, finalizowanie, ocena oraz korekty błędów.

Manifestacją energii intelektualnej są innowacje, wynalazki i odkrycia tworzenie perspektyw życiowych i podejmowanie własnych decyzji.

Energia intelektualna ma decydujący wpływ dla poczucia znaczenia w życiu.

* Funkcją energii emocjonalnej jest poczucie szczęścia, spełnionej miłości i radości życia. Energia emocjonalna jest energią w ruchu i służy do stwarzania szczęśliwej rzeczywistości. Podstawą swobodnego użycia energii uczuć jest zainteresowanie dla swobody ich wyrażania ruchem, tańcem, śpiewem, swobodą mówienia o uczuciach.

Także okazywanie uczuć: czułość, bliskość, przytulenie, dotyk, pocałunki, głaskanie.

Uczucia, są właściwe człowiekowi i większości zwierząt i są wrodzone.

Po ich bogactwie i otwartości manifestacji poznaje się człowieczeństwo.

Każde z nich produkuje, dodaje, powiększa i pomnaża energię życiową i dzięki temu człowiek jest zdrowy, ma chęć życia i działania.

Stwarzają szczęśliwą rzeczywistość w której człowiek rozwija się i spełnia.

Mają bezpośredni wpływ na wysoką jakość życia i jego długość w zdrowiu i młodzieńczości.

Wrodzone ludzkie uczucia to:

*radość, czułość, zadowolenie, poczucie szczęścia, poczucie godności, poczucie bliskości, miłość, przyjaźń, zaufanie, poczucie swobody;

*poczucie godności, spokój wewnętrzny, poczucie spełnienia, akceptacja, optymizm, przyjemność ruchu i samodzielnego działania, poczucie posiadania i własności, poczucie bezpieczeństwa;

*poczucie wolności, poczucie możliwości, poczucie dostępu, chęć porozumienie, komunikacji i zgody, poczucie swobody myślenia, poczucie kontaktu, radość wyrażania siebie ruchem, śmiechem, słowami i śpiewem, swoboda ruchu, przyjemność, namiętność;

*także zachwyt, wzniosłość, wrażliwość, uniesienie, spontaniczność, naturalność, empatia, delikatność;

Najwyższą manifestacją energii emocjonalnej jest miłość i poczucie szczęścia;

Energia uczuć ma dominujący wpływ ciepło i zdrowie ciała, zadowolenie z życia oraz skuteczność w realizacji marzeń, zainteresowań, pasji…

Przesądza ona również o powodzeniu życiowym, stanie posiadania, pozycji życiowej, poczuciu wyjątkowości, wartości i ważności osobistej.

Stan i poziom uczuć i otwarcia na uczucia tworzy poczucie pewności siebie, wiary w siebie i zaufania do siebie.

Udostępnij.

Udostępnij ten materiał znajomym!

FreshMail.pl