NIŻSZE JA – UMYSŁ NIEŚWIADOMY jest GENIUSZEM

Geniuszem uczenia się wszystkiego, czyli potężną inteligencją dzięki której funkcjonuje ciało człowieka.
Nieświadomy umysł ma za zadanie urzeczywistnianie m.inn.

* sensu istnienia a więc programu duchowego,
* spełnioną miłość i rodzicielstwo,
*odkrywczość czyli zainteresowania, pasje, marzenia, plany przez rozwój talentów i zdolności,
*bliskie i przyjazne relacje z Naturą, zwierzętami, roślinami, drzewami, ptakami,
*przyjazne kontakty z ludźmi, wspólne tworzenie, budowanie, dociekanie,
*otwarcie na świat i pozycję w świecie,
*zdrowie, żywotność, temperament, rytm, swobodę, płodność, bogactwo;
* uczucia: miłość, czułość, bliskość, zainteresowanie, przyjaźń, zachwyt, zadowolenie,
Realizuje to najlepiej jak potrafi i nieustannie komunikuje Świadomemu Umysłowi błędy i blokady, które zostały wkodowane na każdym poziomie.

Komunikuje negatywnymi słowami, ocenami, krytycznymi słowami, krzykiem, przemocą wobec siebie i słabszych, postawą i deformacją ciała, kalectwem i wypadkami, chorobami, bezsennością, brakiem /uczuć, pieniędzy, satysfakcji, sukcesów, zainteresowań/ stratami, cierpieniem, czyli okrucieństwem wobec siebie i innych, uzależnieniem od alkoholu, chemicznych trucizn, seksu, dominacji i/lub podporządkowania, posłuszeństwa, bycia grzecznym.

Komunikuje także przez negatywne emocje, strach, złość, winę, zazdrość, mściwość, obojętność, samotność, bezradność, beznadzieję.

Komunikuje przez stereotypy, schematy, nawyki, wygłaszane zasady.

Negatywy są obce człowiekowi, pochodzą z zewnątrz i są w specyficzny sposób zakodowane w wewnętrznym systemie informacyjnym.
NIEŚWIADOMY UMYSŁ nie może ich usunąć.

NIE MA MOCY ZMIANY wkodowanych programów,  nawet jeśli są śmiertelnie niebezpieczne.

DECYZJE podejmuje ŚWIADOMY UMYSŁ i tylko on.

Udostępnij.

Udostępnij ten materiał znajomym!

FreshMail.pl