WEWNĘTRZNY SYSTEM INFORMACYJNY czyli system zarządzania energią życiową

* Wyższe JA – Umysł Nadświadomy czyli ILUMINATOR.

Z tego poziomu pochodzi WOW! Odkrycie, błysk zrozumienia i świadomości umożliwiający skokowy rozwój.

Doświadczamy tego często we śnie, przed zaśnięciem lub po przebudzeniu –  w stanie alfa.

* Średnie JA – Umysł Świadomy czyli DECYDENT.

Z tego poziomu pochodzi decydowanie o sobie, wybory życiowe, selekcja i klarowanie: to tak a to nie!

Im więcej świadomości, tym jaśniejsze są własne decyzje.

* Niższe JA – Umysł Nieświadomy czyli GENIUSZ UCZENIA SIĘ;

Ten poziom zawiaduje pamięcią ciała i zawartymi w niej kodami wynikającymi z doświadczeń osobistych, doświadczeń przodków, doświadczeń wcieleń i doświadczeń Ziemi.

* Dusza i Serce czyli KREATOR CAŁOŚCI;

Im głębszy osobisty kontakt – tym więcej uczuć, miłości, szczęścia, spełnienia i człowieczeństwa.

 

System informacyjny człowieka posiada do swojej dyspozycji wrodzoną energię zwaną ENERGIĄ ŻYCIOWĄ zawartą wewnątrz ciała i emanującą na zewnątrz.

Zewnętrzna energia niezbędna do życia taka jak powietrze, woda, słońce, ziemia, rośliny, zwierzęta, ptaki, swobodna przestrzeń dla ruchu jest pobierana dla uzupełnienia i przetworzenia na energię życiową.

Najwięcej na wewnętrzny użytek dostarcza energii splot słoneczny gdzie mieści się radość życia a ta potęguje wzrastanie, rozwój i chęć do działania, tworzenia i osiągania. Chęć życia, działania, odkrywania, osiągania nazwano motywacja.

TO JEST CHĘĆ.

Na zewnątrz są także inni ludzie a także zwierzęta i inne żywe istoty na które jest otwarty cały WEWNĘTRZNY SYSTEM INFORMACYJNY. SYNCHRONIZACJA czyli współbrzmienie wewnętrznego Świata z zewnętrznym daje poczucie błogostanu czyli szczęścia.

SZCZĘŚCIE jest naturalnym stanem życia i jest połączone ze spełnianiem się, czyli rozwojem wrodzonych możliwości, zdolności i talentów – przekształcanych w pasje i odkrycia.

Wiedza ta jest rezultatem odkryć wynikających z przeprowadzenia setek aktingów metodami DEKODYKI dla osiągnięcia pożądanych, indywidualnych rezultatów.

 

Ta bogata struktura zwana CZŁOWIEKIEM jest wyjątkową Istotą wśród innych mieszkańców ZIEMI świadomą jak tworzyć warunki do rozwoju pozostałych form życia i PLANETY na której się narodził.

Udostępnij.

Udostępnij ten materiał znajomym!

FreshMail.pl