Daniela Czarska Akademia Dekodyki

AKADEMIA DEKODYKI

DEKODYKA jest wiedzą o przywracaniu wrodzonego potencjału przez usunięcie blokad i ograniczeń wkodowanych z zewnątrz przez członków rodziny i środowisko.

Skutkuje ono odradzaniem żywotności, chęci do życia, aktywności, swobody, szczęśliwej miłości, wiary w siebie, pewności siebie, naturalnego osiągania sukcesów, wysokiej pozycji, osobistej wielkości i bycia wyjątkowym.

DEKODYKA dysponuje metodami umożliwiającymi skuteczne usuwanie blokad, ograniczeń i niemożności z każdego poziomu życia: emocjonalnego, intelektualnego, duchowego i biologicznego.

Dekoduj znaczy wyprowadź nieświadome na poziom świadomy i zdecyduj!

Akademia Dekodyki

Wyjdź z Matrixa Rozwiń Skrzydła

Otwiera kształcenie osób, które chcą usunąć własne ograniczające kody z przeszłości, aby osiągać wysoki poziom życia oraz posiąść wiedzę i umiejętności pracy z innymi.

Poziom I

Rozpoczęcie 04 – 05 – 06 kwietnia 2019 r.

 

ROZWÓJ OSOBISTY

Cykl sześciu sympozjów Akademii DEKODYKI

 

Odbywać się będzie w siedzibie w centrum Warszawy raz w miesiącu.

Trzy dni: piątek – sobota – niedziela w godzinach: 10:00 – 18:00

W trakcie zajęć woda, kawa, herbata, ciasteczka i owoce.

– Pomiędzy sympozjami uczestnicy współpracują ze sobą w parach i trenują rozwiązania zadanych tematów.

– Konsultacje, pytania, wyjaśnienia, uzupełnienia będą prowadzone w zamkniętej grupie seminaryjnej.

 

Akademia zaprasza dorosłe, samodzielne i decydujące o sobie osoby zainteresowane:

– równowagą emocjonalną;

– wysoką pozycją życiową;

– odkrywaniem własnych, wrodzonych możliwości i wprowadzeniem ich w życie;

– dociekliwością dla ponownego definiowania znaczeń utartych pojęć, zwrotów i ról;

– potrzebą określenia własnych priorytetów i ich sensu

– harmonizowaniem relacji;

– obecnością w tu i teraz z jasnym widzeniem siebie i perspektyw życia;

– świadomym wyrażaniem siebie w sytuacjach prywatnych i publicznych;

– komunikacją niewerbalną, intuicją i telepatią;

 

Sympozjum I

Temat: JA JESTEM JA

Identyfikację z własną tożsamością rozpoczniemy od usunięcia nieświadomych mechanizmów, które powodują:

a. straty;

b. braki;

c. ciężary/obciążenia;

d. uwstecznienie;

e. widzenie fragmentów zamiast całości i sensu oraz odzyskanie poczucia wartości, pewności siebie i wiary w siebie.

Ekstra wiedza: Metoda oczyszczania siebie ze sposobów myślenia, działania i życia innych osób.

 

Sympozjum II

Temat: SWOBODA

Rozpoczniemy od usunięcia negatywnych emocji, które ograniczały ekspresję, czyli

a. wstydu;

b. skrępowania;

c. poczucia winy;

d. niepewności;

e. walki lub obrony

f. poczucia bezradności, aby móc przekierować uwagę i energię na rozwój swobody myślenia, decydowania o sobie i stawania się interesującym człowiekiem.

Ekstra wiedza: Wykorzystanie treści marzeń sennych dla rozwoju.

 

Sympozjum III

Temat: POSTAWA

Aby odzyskać postawę człowieka otwartego, odnoszącego sukcesy w życiu, który jest interesujący, odkrywczy, przyjazny i rozumny – uwolnimy się z podświadomych, wyuczonych ról:

a. ofiary/cierpiętnika

b. spełniającego cudze oczekiwania;

c. pokornego;

d. uzależnionego od bycia dobrym lub złym

e. rywalizującego, aby być lepszym niż inni;

f. przekonanego, że jest gorszy niż inni;

g. samotnego;

Ma to wpływ na odzyskanie postawy człowieka godnego, wartościowego, otwartego i wiarygodnego.

Ekstra wiedza: Sięganie po zasoby do Źródła.

 

Sympozjum IV

Temat: RELACJE

Życie jest czasem, aby kochać i być kochanym.

W programie:

a. metoda przywracania harmonijnych relacji z partnerem/partnerką;

b. metoda przywracania harmonijnych relacji z członkami rodziny pochodzenia;

c. metoda doboru partnera życiowego; usuwanie niszczących, dotychczasowych schematów;

d. metoda oczyszczania dzieci z obciążeń rodzinnych;

e. metoda przywracania płodności; macierzyństwa i ojcostwa

f. metoda uwolnienia się od kontrolowania

Wolność i samostanowienie usuną objawy pasożytowania na naszej własnej energii przez chorych na władzę.

Przywracanie siły, zdrowia. żywotności, radości życia i chęci współtworzenia.

Ekstra wiedza: Harmonizowanie negatywnych zdarzeń i zjawisk w świecie.

 

Sympozjum V

Temat: SZCZĘŚCIE i DŁUGOWIECZNOŚĆ

Metoda odzyskania własnego, szczęśliwego losu przez oczyszczenie kodów z czasu przyjścia na świat. Przekierowanie energii życiowej z przymusu

a. bycia nieszczęśliwym;

b. bycia biednym,

c. bycia słabym,

d. ulegania wypadkom,

e. podporządkowania,

f. usługiwania,

g. bezsilności i bezradności;

h. rozwój samostanowienia, długowieczności i bycia zadowolonym i spełnionym;

Ekstra wiedza: Metoda otwierania przyszłości sobie i dzieciom.

 

Sympozjum VI

Temat: KREACJA.

Metoda dojrzewania emocjonalnego dzięki której możemy przekierować energię życiową z podlegania:

a. wpływom otoczenia;

b. podporządkowania środowiskom, grupom, przynależnościom;

c. modom, owczemu pędowi, byciu w stadzie i wymogom stada;

d. obsesjom, kultom, fanatyzmom;

e. bezduszności/ bezwzględności/ sadyzmowi/ dyktaturze;

f. zainteresowania, rozwój, pasje, rozkwit i stwarzanie świata w zgodzie z własnym sensem życia.

 

Odzyskanie TU i TERAZ, czyli świadomej obecności i dorosłego tworzenia rzeczywistości. Metoda odzyskania własnej pozycji życiowej zgodnej z sensem życia.

Ekstra wiedza: Metoda przywrócenia aury jako pola ochronnego i charyzmatycznego wpływu na świat. Oświecenie.

 

Poziom I jest potężną transformacją i podniesieniem własnej energii.

Honorarium Poziomu I wynosi: 

  • 6.800 zł jednorazowo (płatne przez system na stronie www.dekodyka.pl
  • 2 ratach, po 3.600 zł płatne na konto w banku po bezpośrednim zgłoszeniu się mailowym. 

Pierwszy materiał zostanie udostępniony po zgłoszeniu.

Informacja dodatkowa:

  • Poziom II – TRENER DEKODYKI rozpocznie się 10 stycznia 2020i obejmuje cztery sympozja.
  • Poziom III – Wykładowca DEKODYKI rozpocznie się 04 września 2020i obejmie trzy sympozja

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o