Dekodyka
Daniela Czarska

Daniela Czarska

Energia Dnia: Jest CZAS CHĘCI

Chęć wyraża wolę! Czas odzyskać swobodę życia i rozwoju.

CHĘĆ wyraża WOLĘ
Gdy masz chęci – rozwijasz się!
Gdy masz chęci – masz zainteresowania.
A własne chęci i zainteresowania prowadzą Cię do własnych decyzji!

SWOBODA ROZWOJU jest naturalnym stanem w domu, w którym rodzice się kochają!
Ich wzajemna miłość i partnerstwo przejawiają się w miłości do dzieci.
Są traktowane z czułością, a wzajemna bliskość stwarza poczucie bezpieczeństwa i swobodnego oddechu.
Uznanie dla siebie nawzajem i dzieci jest też uznaniem swobody kroków do przodu, zaufania do nich i wzrastającej samodzielności.

Bliskość, zainteresowanie, akceptacja, zaufanie i miłość – dają zrozumienie i orientację w zdolnościach, preferencjach i talentach.
Są one widoczne bardzo wcześnie, ale tylko dla tych, którzy widzą, słyszą, czują, uznają i tworzą przestrzeń wolności.

Swoboda wyboru kierunku podążania: własnej szkoły, własnej grupy rówieśniczej, własnej odległości od rodzinnego domu!
To jest także swoboda wyfrunięcia z gniazda i decydowania o własnej przyszłości, wyborze partnera, stworzenia domu – w zgodzie z sobą!
Taki człowiek dorasta jako wolny, decydujący, samodzielny, sprawczy, wielki!

Niszczycielem swobody rozwoju i wielkości jest kontrola.
Pochodną bycia kontrolowanym jest samokontrola i ograniczenia.
Pochodną kontrolowania siebie jest przyciąganie kontrolerów.
A pochodną przyciągania kontrolerów jest kontrolowanie innych, w tym dzieci zarówno własnych, jak i czyichś, a także osób starych, słabych i chorych.
W ten sposób tworzy się świat niewolników, sług, pariasów i biednych jak myszy kościelne oraz zaborców, uzurpatorów, sadystów, psychopatów i katów.

Gdzie są kobiety, matki, żony, kochanki i uwielbiane boginki?
W systemie kontroli one są sługami pana, z obniżoną wartością i ważnością z powodu własnej płci!
Brzmi jak absurd?!
Tak. Jest absurdem. Ma za zadanie zniechęcenie do życia a szczególnie szczęśliwego życia. Gdyby go nie było pod pełną kontrolą od wieków – bylibyśmy szczęśliwi, wielcy i kreatywni.

Czas wyjść z uzależnień „muszę”, „nie wolno”!
CZAS odzyskać swobodę ŻYCIA i ROZWOJU!
Masz CHĘĆ?

Podobne wpisy