energia dnia jest czas dla siebie dekodyka

Energia Dnia: Jest CZAS DLA SIEBIE…

Gdy masz CZAS DLA SIEBIE możesz zmienić stosunek do siebie!

Możesz zainteresować się sobą i swoimi pragnieniami!

Możesz zainteresować się sobą i swoimi marzeniami!

Możesz zainteresować się sobą i swoimi zdolnościami i talentami!

Możesz zainteresować się sobą i swoim miejscem na Ziemi!

Możesz odzyskać radość życia, taniec, śpiew i śmiech!

Możesz się uwolnić od krytyki, ciężarów i limitów.

Mieć CZAS DLA SIEBIE to mieć czas dla sensu SWOJEGO istnienia!

Dość uzależnień od sztucznych ról!

Zostań INICJATOREM tej wartościowej zmiany.