Energia Dnia: Jest CZAS DYSTANSU…

Pomiędzy JA JESTEM JA a TY JESTEŚ TY jest świadomość odrębności.
Nie jesteśmy jednym bytem, jednym istnieniem, jedną Duszą.
Każdy z nas jest JA JESTEM JA więc myślenie lub mówienie MY jest zarezerwowane dla takich sytuacji, gdy JA i TY świadomie to uznamy.
Proszę weź to pod uwagę gdy mówisz do dziecka „my” zamiast „ja” lub „ty”.
To jest zarówno nieświadome pozbawianie indywidualności i tożsamości, jaki i stwarzanie struktury zbiorczej, wieloosobowej, czegoś w rodzaju zwierzęcego stada.
Wiesz jak łatwo sterować, manipulować, fałszować, gdy system władzy traktuje ludzi ja stado a oni  na to reagują jak stado.
Do bezpieczeństwa prowadzi wolność, do wolności świadomość siebie i indywidualność, do rozwoju spokój i przekierowanie uwagi z zewnątrz do wewnątrz.
Z tego poziomu kreujemy rzeczywistość!

NEWSLETTER DEKODYKI
NEWSLETTER DEKODYKI
DZIĘKUJEMY!

Twój adres e-mail został zapisany.
Wiedza to wspaniała rzecz. Jest RZECZYWISTOŚCIĄ, faktem, który honoruję. Każdy z nas kreuje własną rzeczywistość. Niewielu według własnego sensu życia.
2019 (C) Dekodyka.