Dekodyka
Daniela Czarska

Daniela Czarska

Energia Dnia: Jest CZAS INDYGO

Energia CZASU INDYGO służy do wyjścia z zaczadzenia i ukrycia przed światłem oraz odzyskania wysokich lotów! Jest CZAS INDYGO. Dekodyka, przeżyj z nami tydzień!

CZAS INDYGO jest energią lekkości, weny twórczej, odkryć i sięgania do gwiazd!
Jest energią wyższego poziomu umysłu i współdziała z intuicją i telepatią. Jest wrodzonym wyposażeniem ludzkiego umysłu. Umożliwia zarówno odkrywcze sięganie w górę, aby na każdym etapie odkrywać nieodkryte a ważne dla rozwoju życia na Ziemi.
Umożliwia też widzenie z wysokiej wysokości dla wiedzy, co jest teraz ważne dla ludzi, istot o niższym poziomie świadomości, powietrza, wody i ziemi, aby wszystko służyło życiu i jego rozkwitowi!
Lokuje to Człowieka jako Opiekuna Życia!
Przeciwieństwem poziomu Indygo jest przyziemność, pospolitość, wiara w wyłączną wartość pieniędzy, wartość przedmiotów i służenie.
Chodzi o służenie władzy i jej hierarchii posłuszeństwem, strachem przed oceną strachem przed winą, strachem przed karą, strachem przed życiem lub strachem przed przyszłością.
Wywołuje niskie poczucie wartości i syndrom ofiary oraz megalomanię i mitomanię – poczucie bycia nadczłowiekiem. Chodzą w parze!
Energia CZASU INDYGO służy do wyjścia z zaczadzenia i ukrycia przed światłem oraz odzyskania wysokich lotów!

Podobne wpisy

Energia Dnia: Jest CZAS POWODZENIA

CZAS POWODZENIA to czas wolności, bujnego, kolorowego piękna i swobody wzrastania!
Gdy zaufasz sobie, a nie nakazom i narzuconym ograniczeniom