jest czas kompetencji Dekodyka

Energia Dnia: Jest CZAS KOMPETENCJI…

KOMPETENCJA inaczej znawstwo lub mistrzostwo dotyczy wiedzy wewnętrznej o samym sobie i skutecznego jej zastosowania w życiu!

Bądź mistrzem własnego JA – nie oznacza próżności ani zarozumialstwa, lecz wysoki poziom samoświadomości.

System nie jest tym zainteresowany, system żąda pokory, skromności, posłuszeństwa, zasługiwania na miłość, uznanie i pieniądze w zamian za wierną służbę.

Jest czas samodzielności!

Odzyskaj w kontakcie wewnętrznym z samym sobą świadomość kim jesteś, aby swobodnie stworzyć własny program w zgodzie z sobą!

W wielu z nas wmontowano, u początków życia, wierzenie, że nic nie zależy od człowieka. Od przypadku, od Boga, od zbiegu okoliczności, ale nie od wewnętrznego programu człowieka.

Takie osoby nie mogą stwarzać swojej rzeczywistości wokół siebie, lecz to, co jest wokół i „stwarza” ich a właściwie marginalizuje.

Trzeba to wierzenie usunąć z podświadomości, aby odzyskać osobiste kompetencje, własną wielkość i poczucie wartości.

Chodzi o to, aby mieć wolność!

Ta jest swobodą własnego myślenia, projektowania, planowania, czyli tworzenia i działania w zgodzie z sobą!

Nie jest posłuszeństwem i służeniem, nie jest też cytatologią lub powtarzaniem po kimś. Kreacja, czyli tworzenie nie powstaje ani z obowiązku, ani z kontroli, ani z ciężkiej pracy lub procedur i dyrektyw! Powstaje z marzeń, wyobraźni i logiki a zdrowie i poczucie szczęścia z radości istnienia.

Wszystkie te wspaniałości przynosimy ze sobą na świat, czyli rodzimy się KOMPETENTNYMI TWÓRCAMI!

NEWSLETTER DEKODYKI
NEWSLETTER DEKODYKI
DZIĘKUJEMY!

Twój adres e-mail został zapisany.
Wiedza to wspaniała rzecz. Jest RZECZYWISTOŚCIĄ, faktem, który honoruję. Każdy z nas kreuje własną rzeczywistość. Niewielu według własnego sensu życia.
2019 (C) Dekodyka.