Dekodyka
Daniela Czarska

Daniela Czarska

Energia Dnia: Jest CZAS KULTURY

Przywracajmy potrzebę, umiłowanie i styl życia w Kulturze. Jest CZAS KULTURY. Dekodyka, przeżyj z nami tydzień!

KULTURA jest potrzebą i rezultatem własnego rozwoju!
Kultura bycia to:
# takt,
# czucie i wyczucie sytuacji,
# delikatność i zrozumienie w sytuacjach intymnej bliskości z dorosłym i dzieckiem.
Kultura bycia to:
# skupienie na czyjejś wypowiedzi bez wchodzenia w słowo.
# spokój w miejsce forsowania swoich racji!
Kulturalny język jest wolny od wulgaryzmów, przezwisk, manipulacji, oszczerstw, fałszerstwa i kłamstw! To język i cechy osób agresywnych i wrogich!
Kultura to także
# styl bycia i życia, w którym jest obecne zainteresowanie muzyką, obecność na koncertach a także muzykowanie w domu – wspólne granie i śpiewanie.
Obecny jest tez teatr i udział w spektaklach – jako świętowanie uczestnictwa!
# To taniec i udział w grupach i zespołach tanecznych tworzących przyjemność, ruch, umiejętności i środowisko!
# To chyba nade wszystko styl bycia, sposób wyrażania siebie jasnym, zrozumiałym, bogatym i pięknym językiem!
# Kultura to swobodne, życzliwe i taktowne zachowanie zarówno w miejscach publicznych jak i w rodzinnym domu!
W stosunku do siebie, to dbałość, delikatność o siebie a także czas i zainteresowanie sobą!
Komfort życia, odpoczynek, spokój, muzyka to także kultura bycia.
Ciekawe książki, które rozwijają wyobraźnię, język i wiedzę o świecie, bywanie w interesujących miejscach z interesującymi ludźmi to z kolei poszerzanie własnej percepcji i horyzontów
Kultura nie jest opozycją do Natury!
Obie zawierają w sobie piękno, świeżość, kompozycję i Słońce!
Tworzą jasny, wielobarwny, żywy świat.
Przywracajmy więc potrzebę, umiłowanie i styl życia w Kulturze.

Podobne wpisy

Energia Dnia: Jest CZAS POWODZENIA

CZAS POWODZENIA to czas wolności, bujnego, kolorowego piękna i swobody wzrastania!
Gdy zaufasz sobie, a nie nakazom i narzuconym ograniczeniom