Energia Dnia: Jest CZAS LOGIKI…

LOGIKA ma charakter liniowy jak alfabet. Od A do Z. Gdy się tak postępuje – odnosi i w życiu sukcesy. Liniowo, kolejno, jedno następuje po drugim, płynnie, bez zastojów i opóźnień, ale i bez przeskakiwania etapów. Logicznie!

Liniowość, logikę, sukcesy niweczy naśladownictwo innych, szczególnie starszych, którzy wymuszają posłuszeństwo, bo „ja wiem lepiej, bo znam życie”. Nie mają świadomości, że znają tylko własne życie.

Podobną megalomanią cechują się kaznodzieje wszelkiego autoramentu, którzy nie mówią we własnym imieniu, lecz w imieniu autorytetów lub bóstw.

Wróćmy do myślenia logicznego, liniowego, aby być konstruktorem własnych sukcesów życiowych!

Inteligentnie jest też uczyć dzieci logiki, czyli liniowości w zabawie i nauce. One mają to wrodzone i można obserwować konstruktywne podejście i pasję osiągania efektu podczas zabawy. Dzieje się tak do czasu zablokowania krytycznymi ocenami.

Sukces, podobnie jak szczęście są wpisane we wrodzone wyposażanie i potencjał człowieka, stanowią o jego wielkości.

NEWSLETTER DEKODYKI
NEWSLETTER DEKODYKI
DZIĘKUJEMY!

Twój adres e-mail został zapisany.
Wiedza to wspaniała rzecz. Jest RZECZYWISTOŚCIĄ, faktem, który honoruję. Każdy z nas kreuje własną rzeczywistość. Niewielu według własnego sensu życia.
2019 (C) Dekodyka.