Dekodyka
Daniela Czarska

Daniela Czarska

Energia Dnia: Jest CZAS NADZIEI

Nadzieja odradza energię, a wraz z nią aktywność. Pozwala wyjść z trudnych życiowych sytuacji i urządzić się po nowemu.

Nadzieja odradza energię, a wraz z nią aktywność. Pozwala wyjść z trudnych życiowych sytuacji i urządzić się po nowemu.

Ten wzrost pomysłów, siły i praktycznego podejścia, które uruchamia nadzieja powoduje często zjawisko gospodarności. To jest możliwe do osiągnięcia. Gospodarność.

Gospodarność jest mądrością stworzenia albo kontynuacji godnego poziomu życia bez względu na warunki zewnętrzne. Cechuje ją wyobraźnia i dbałość o pożywienie, dom, przyszłość dzieci i osiągnięcia czyli zwiększanie obszaru posiadania i bogactwa zasobów.

W Polsce wielokrotnie przechodziliśmy przez takie etapy, w których nadzieja na lepsze jutro obfitowała praktycznymi rozwiązaniami i gospodarnością. Praktyczną umiejętnością radzenia sobie, aby wyjść na tzw. prostą.

Zaprzeczeniem gospodarności jest marnotrawstwo, bylejakość, bieda i dziadostwo jako objawy lenistwa, opilstwa, ciemnoty i braku samodzielności, czyli liczenia na pomoc innych.

Niegodni to właśnie niegospodarni i niesamodzielni.

Godni to żyjący zasobnie dzięki własnej mądrości i widzeniu i tworzeniu perspektyw…

Więc damy radę aby odrodzić gospodarność i wysoki, godny poziom życia?

Podobne wpisy

Energia Dnia: Jest CZAS GŁOSU

Zadbanie jest cechą ludzi mądrych. Jest uznawaniem wolności myślenia, mówienia we własnym imieniu i decydowania o swoich sprawach.

Energia Dnia: Jest CZAS ZADBANIA

Zadbanie jest cechą ludzi mądrych. Jest uznawaniem wolności myślenia, mówienia we własnym imieniu i decydowania o swoich sprawach.