Dekodyka
Daniela Czarska

Daniela Czarska

Energia Dnia: Jest CZAS OSOBISTEGO DORADCY

Gdy jesteś swoim najlepszym doradcą, podejmujesz trafne decyzje dla swojej własnej przyszłości.

Gdy skupisz się na pytaniu „KIM CHCĘ BYĆ?” i zamkniesz oczy – otrzymasz ze swojego wnętrza odpowiedź.
Bądź jej wierny.

Gdy zadasz sobie pytanie „JAK CHCĘ ŻYĆ?” i zamkniesz oczy – otrzymasz ze swojego wnętrza odpowiedź.
Bądź jej wierny.

Gdy szukasz odpowiedzi na pytanie „CO DALEJ?”, pytasz o wybór własnej, dalszej drogi!
Zachowaj wierność tej propozycji.
Zachowasz wierność SOBIE.

Na tak zwanym „zakręcie życiowym” pierwszą wartością, pierwszą sprawą jest czas!
Gdy nie masz czasu to nie ty rządzisz czasem swojego życia.
Rządzi nim jakieś uzależnienie!
Może od ucieczki, może od ciężkiej pracy, może od perfekcjonizmu, może od zajmowania się innymi, czyli pomagania, obsługiwania, spełniania oczekiwań!
Zazwyczaj jest to coś, co unieważnia twój własny interes w życiu!
Twoją wolę, samodzielność i poczucie sensu.

Po drugie – spokój!
Panika, strach, poczucie zagrożenia, szok – są tym, co odbiera spokój, logiczne myślenie, projektowanie i planowanie.

Gdy masz czas i spokój możesz spokojnie zadać podstawowe i ważne pytania, i uzyskać odpowiedź ze swojego wnętrza.
To jest ważne.
Jeżeli chcesz być swoim najlepszym doradcą słuchaj swojego głosu wewnętrznego!
Usłyszysz go przy zamkniętych oczach i możesz uzyskać pełen wgląd zarówno w sytuację, jak i sposób wyjścia z niej.

Natychmiast rozszerzysz swoje horyzonty tak, jakbyś widział z góry i dookoła głowy.
Dzięki temu uwalniasz się od stadnego działania, czyli propagandy i manipulacji.
Jesteś blisko celu i możesz zostać swoim najlepszym doradcą.

Z takiego poziomu możesz podejmować trafne decyzje.
Dotyczą rytmu, stylu, relacji i innych wartości ważnych dla tworzenia przyszłości.
Stajesz się centrum swojego świata w zgodzie z sobą.

Cenne?
Zachowaj WIERNOŚĆ SOBIE!
Jesteś swoim własnym OSOBISTYM DORADCĄ.

Podobne wpisy

Energia Dnia: Jest CZAS POWODZENIA

CZAS POWODZENIA to czas wolności, bujnego, kolorowego piękna i swobody wzrastania!
Gdy zaufasz sobie, a nie nakazom i narzuconym ograniczeniom