Dekodyka
Daniela Czarska

Daniela Czarska

Energia Dnia: Jest CZAS POTRZEBY WOLNOŚCI

Jest CZAS POTRZEBY WOLNOŚCI. Jak odzyskać WOLNOŚĆ i SIŁĘ BYCIA SOBĄ w pełni? Dekodyka, przeżyj z nami tydzień!

Są dwie silne potrzeby wolności: wolność od uzależnienia i podlegania oraz wolność bycia sobą, wielkim i ważnym człowiekiem. Szanowanym i docenianym.
Wolność od bycia zależnym od czyjejś władzy obejmuje uzależnienia DUSZY, CIAŁA, SERCA i UMYSŁU.
Każde z tych zniewoleń polega na ty samym: na władzy nad tą sferą.
Władzy nad Duszą i Duchem, władzy nad umysłem, władzy nad sercem i uczuciami i władzy nad wolnością ciała.
Są to uzależnienia od obcej woli.
Przeciwieństwem jest BYCIE SOBĄ w pełni! Człowiekiem godnym i decydującym o sobie. Świadomym, szczęśliwym i spełniającym się we własnym rozwoju.
Człowiek rodzi się jako posiadacz własnego zegara słonecznego na 120 lat świadomego życia, Wiedza o tym została ukryta. Również nie jest znany fakt, że Człowiek jest kolejnym wcieleniem Duszy a Ona jest wieczna.
Czyli świadomość bycia nieśmiertelnym dzięki własnej Duszy, co przeczy wierzeniom, że żyje się raz, jest się śmiertelnikiem, który musi umrzeć.
Także świadomość, że Człowiek jest Kreatorem własnej rzeczywistości jest znikoma zaś otępianie ogłupianie i odbieranie wrodzonej inteligencji twórczej jest nagminnym procederem.
Wolność uczuciowa to przede wszystkim miłość i kochanie siebie i życia a także przyjaźń, bliskość, ciepło wewnętrzne, czułość i zgodne współistnienie i współtworzenie!
Wolność ciała to świadomość bycia jego właścicielem!
Ciało jest duchowe!
Zakazy, nakazy, zasady, nakazy, przykazania, walkę, degenerację i ideologię, aby nie być sobą znasz tak dobrze jak ja, chociaż na swój sposób.
Czy można tak rozumianą wolność odzyskać protestami?!
Efekt protestów jest taki, jak widzisz!
No więc jak odzyskać WOLNOŚĆ i SIŁĘ BYCIA SOBĄ w pełni?
Zostawiam to pytanie otwarte.
Każda nośna propozycja jest cenna.

Podobne wpisy

Energia Dnia: Jest CZAS POWODZENIA

CZAS POWODZENIA to czas wolności, bujnego, kolorowego piękna i swobody wzrastania!
Gdy zaufasz sobie, a nie nakazom i narzuconym ograniczeniom