Dekodyka
Daniela Czarska

Daniela Czarska

Energia Dnia: Jest CZAS RACJONALNYCH

Czas RACJONALNYCH to uznanie dla osobistej inteligencji! Trzeźwe, racjonalne myślenie jest zarazem myśleniem logicznym i realistycznym!

Czas RACJONALNYCH to uznanie dla osobistej inteligencji! Trzeźwe, racjonalne myślenie jest zarazem myśleniem logicznym i realistycznym!

Z pewnością trzeźwo myślący człowiek nie pompuje w sobie balona zagrożeń i lęków, które pozbawiają go gruntu pod nogami.

Racjonalnie myślący człowiek nie nadstawia ucha na “mądrości”, czyli manipulacje autorytetów, które pozbawiają go wolności. Takich autorytetów jest wielu, czasem są tuż obok w rodzinie, a czasem w zorganizowanych grupach. Oczywiście zawsze przemawiają w cudzym imieniu jako “wybrani”.

Autorytety o sobie mówią MY: najlepsi, najmądrzejsi, jedyni, którzy są autorytetem i znają „prawdę”. O innych – WY: nie wiecie, nie rozumiecie, jesteście z gorszej klasy, sługami i słabymi ludźmi. Żądają wyznawania swoich chorych wizji, racji i przywilejów, które ich zdaniem czynią ich lepszymi.

Trzeźwo myślący nie poddaje się ocenom, ma poczucie wartości i ważności, jest świadom własnych pragnień, marzeń i talentów. Rozwija je po swojemu i osiąga wysoką pozycję społeczną i znakomity dorobek.

Racjonalne podejście owocuje żywotnością i dbałością o własną świetną formę, zdrowie i ruch. Racjonalnie myślący człowiek mówi ja uważam, a nie my uważamy.  Liczba pojedyncza czyni go odpowiedzialnym za własne słowa, własne zdanie i własną wiarygodność.

Logicznym jest, że myślący człowiek jest gospodarny, dba i rozwija swoje dobra, w przeciwieństwie do usłużnego piewcy, który żyje dla idei, orderów, stanowisk i nagród finansowych. Usłużny piewca i łowca okazji upadają z powodu wypalenia zawodowego, rozczarowania lub braku poczucia sensu życia.

Trzeźwo myślący człowiek jest samodzielny, samostanowiący i ma jasny ogląd wartości i spraw. Nie używa trucizn i toksyn – chemicznych, emocjonalnych i słownych.  Oddziela ziarno od plew.

Trzeźwość i racjonalizm są bardzo cenne, a dziś jest energia na to, by je odzyskać.

Podobne wpisy

Energia Dnia: Jest CZAS GŁOSU

Zadbanie jest cechą ludzi mądrych. Jest uznawaniem wolności myślenia, mówienia we własnym imieniu i decydowania o swoich sprawach.

Energia Dnia: Jest CZAS ZADBANIA

Zadbanie jest cechą ludzi mądrych. Jest uznawaniem wolności myślenia, mówienia we własnym imieniu i decydowania o swoich sprawach.