Dekodyka
Daniela Czarska

Daniela Czarska

Energia Dnia: Jest CZAS SAMODZIELNOŚCI

Samodzielność to zrozumienie, że tylko na własnych nogach można dojść do własnych celów!

Tylko na własnych nogach można pójść własną drogą życia!
Tylko na własnych nogach można dojść do własnego szczęścia i spełnienia!

Samodzielny jest nie tylko ten, który zarabia na własne utrzymanie.
Samodzielny to także ten, który myśli po swojemu.
Który wyraża siebie w zgodzie z sobą, bo mówi własnym językiem.
Samodzielny to ten, który podejmuje własne decyzje.
Ma oparcie we własnych plecach.
Jest za siebie odpowiedzialny.
A co ją hamuje?
Strach.
Przed przyszłością, przed nowym i przed śmiercią.

Służą temu manipulacje propagujące życie zbiorowe typu „w kupie siła”, „nasza wspólnota”, ” w naszej partii obowiązuje dyscyplina”, „każdy musi słuchać władzy”, „nie jesteś najważniejszy, najważniejszy jest….” Jest wiele podobnych: o przymusie pomagania , o przymusie cierpienia, o przymusie bycia biednym, o przymusie bycia najlepszym i o tym, że sam nie dasz rady i ktoś ci musi pomóc.

Poza tymi manipulacjami o życiu stadnym nadal czeka:

  • wolność,
  • poczucie sensu,
  • spełnienie,
  • szczęście,
  • miłość
  • i stwarzanie rzeczywistości.

Jeśli osiągniesz samodzielność masz to wszystko.
Także wspaniałość własnej wyjątkowości! Teras jest CZAS SAMODZIELNOŚCI!
Ważne?

Podobne wpisy