Energia Dnia: Jest CZAS SERDECZNEJ ATMOSFERY…

SERDECZNA ATMOSFERA w domu, to wzajemne zainteresowanie, empatia, takt, kultura bycia i świadomy, jasny język. Wyrażanie ciepłych uczuć!

Przypomnij sobie czasy dzieciństwa. Gdyby w twoim rodzinnym domu była taka atmosfera, czy istniały by dzisiaj twoje problemy emocjonalne, finansowe lub zdrowotne? Popatrz, ile zależy od atmosfery! My przenosimy w podświadomości właśnie taką atmosferę jaka była w domu rodzinnym, choć to nie my ją stworzyliśmy. Mamy taki lub podobny wzorzec w pracy, środowisku i w domu, w którym jesteśmy. Sami lub w parze. To jest świetny czas na zmianę atmosfery!

Popatrz, kraj, to też nasz dom i my tworzymy w nim atmosferę. Każdy z nas! Ziemia to też nasz dom i to my tworzymy w niej atmosferę, każdy z nas!

Jest świetny czas na zmianę, gdyż ta ciężka atmosfera zabija!

Wracamy do serca, ciepłych uczuć i serdecznej atmosfery! Co Ty na to?

NEWSLETTER DEKODYKI
NEWSLETTER DEKODYKI
DZIĘKUJEMY!

Twój adres e-mail został zapisany.
Wiedza to wspaniała rzecz. Jest RZECZYWISTOŚCIĄ, faktem, który honoruję. Każdy z nas kreuje własną rzeczywistość. Niewielu według własnego sensu życia.
2019 (C) Dekodyka.