Dekodyka
Daniela Czarska

Daniela Czarska

Energia Dnia: Jest CZAS STANOWCZOŚCI

Jest CZAS STANOWCZOŚCI. Czas na stanowczość, wolność i wolną wolę! Dekodyka, przeżyj z nami tydzień!

STANOWCZOŚĆ służy do wyrażania własnego zdania.
Jest też konieczna dla podejmowania decyzji życiowych w zgodzie z sobą.
Wręcz niezbędna dla swobody ruchu, wyboru własnej drogi oraz WOLI.
Aby odzyskać swoją WOLĘ należy się uwolnić od przymusu narzuconego przez władzę.
Każdą!
Narzucała ona swoją wolę rozkazami i poleceniami: musisz! Nie wolno!
Obejmują one szeroki zakres i mają za zadanie jedno: podporządkowanie obcej woli oraz bycie kontrolowanym.
Czy to rodzic, czy to bóstwo, czy to szef – cierpi na niezaspokojoną żądzę.
Żądzę władzy!
Jest nienasycona, posługuje się agresją, manipulacją i pieniędzmi aby wysysać energią życia i czyni z ludzi dawców energetycznych.
Dawca choruje, traci siły, cierpi i umiera.
Władza jest bezwzględna i bezduszna.
Pozbawia ludzi radości, miłości, serdeczności, przyjaźni, zaufania, żywotności i siły wzrastania.
Jest pasożytem dla każdego życia!
Czas na stanowczość, wolność i wolną wolę!

Podobne wpisy