Dekodyka
Daniela Czarska

Daniela Czarska

Energia Dnia: Jest CZAS SZACUNKU

Zachowajmy szacunek dla siebie, szerokie horyzonty i elegancję w myśleniu, działaniu i języku!. Jest CZAS SZACUNKU. Dekodyka, przeżyj z nami tydzień!

W samą porę!
SZACUNEK dla samego siebie to:
# zainteresowanie i uznanie dla własnej istoty i własnego istnienia;
# dbałość o poczucie własnej wolności i własnej godności;
# kierowanie się osobistym poczuciem prawości, szlachetności, subtelności, piękna i kultury;
# wierność samemu sobie, jasne widzenia tego co jest co i po co jest;
# pewne podejmowanie decyzji w zgodzie z sobą;
# serce dla siebie, klarowność uczuć i swoboda ich wyrażania;
# swoboda ruchu, swoboda mówienia o swoich marzeniach, pragnieniach, zainteresowaniach, osiągnięciach i pieniądzach.
To także perspektywiczne myślenie i prosty wybór własnej pozycji życiowej.
Osoba, która szanuje siebie omija manipulantów, którzy pełnią rolę megalomanów czyli “lepszych”.
Osoba, która szanuje siebie nie jest usłużna i nie pomaga innym z uzależnienia człowieka, który się poświęca dla innych.
Jest świadoma i zdystansowana wobec osób uzależnionych od władzy.
One dewastują świat, współżycie, współistnienie i współtworzenie! Są nienasycone i obiecują złote góry i mannę z nieba a są pełne tchórzostwa l strachu przed upadkiem.
Zachowajmy szacunek dla siebie, szerokie horyzonty i elegancję w myśleniu, działaniu i języku!
Dbać o jakość życia, to dbać o siebie.
BYCIE SOBĄ to potęga bo oznacza bycie Światem, który stwarza Świat!

Podobne wpisy

Energia Dnia: Jest CZAS POWODZENIA

CZAS POWODZENIA to czas wolności, bujnego, kolorowego piękna i swobody wzrastania!
Gdy zaufasz sobie, a nie nakazom i narzuconym ograniczeniom