Energia Dnia: Jest CZAS TOŻSAMOŚCI…

Mieć własną TOŻSAMOŚĆ, czyli być tożsamym z samym sobą i z sobą się identyfikować, jest znakomitym wyróżnikiem wierności sobie. Oznacza to również pamięć o istocie siebie przez wcielenia, co odczuwamy jako pamięć własnej Duszy.

Jest wiele systemów pozbawiających nas poczucia własnej tożsamości.

Zazwyczaj używa się przymusu przynależności do jakichś społeczności lub grup, kast, narodowości lub stanu posiadania. Ludzie pozbawieni tożsamości są utrzymywani w hierarchiach podporządkowania na kształt piramidy. Złowieni w hierarchię oddają energię temu, co jest na szczycie.

Więc wierność sobie, identyfikacja z sobą i poczucie tożsamości, to wrodzona struktura geniuszu człowieka. Warto być świadomym.

Świadomość jest jak światło!

NEWSLETTER DEKODYKI
NEWSLETTER DEKODYKI
DZIĘKUJEMY!

Twój adres e-mail został zapisany.
Wiedza to wspaniała rzecz. Jest RZECZYWISTOŚCIĄ, faktem, który honoruję. Każdy z nas kreuje własną rzeczywistość. Niewielu według własnego sensu życia.
2019 (C) Dekodyka.