Dekodyka
Daniela Czarska

Daniela Czarska

Energia Dnia: Jest CZAS TRANSFORMACJI

Gdy (człowiek) dokonuje transformacji świadomości odzyskuje również wiedzę o swoich poprzednich wcieleniach i poczucie sensu rozwoju w obecnym wcieleniu! Jest CZAS TRANSFORMACJI. Dekodyka, przeżyj z nami tydzień!

Prawdziwa transformacja następuje moim zdaniem w sytuacji uświadomienia sobie, że jest się JEDYNYM właścicielem swojego życia!
Następuje wówczas oddzielenie własnego sensu życia od przynależności do legend rodzinnych, tradycji, historii, ideologii, polityki i systemów władzy, które uzurpują sobie miano siły wyższej!
# Człowiek odzyskuje wówczas własną duchowość i jej indywidualną potęgę!
# Gdy dokonuje transformacji świadomości odzyskuje również wiedzę o swoich poprzednich wcieleniach i poczucie sensu rozwoju w obecnym wcieleniu!
# ŚWIADOMOŚĆ WŁASNOŚCI swojego życia obejmuje całość!
Dotyczy:
# tożsamości,
# osobowości,
# indywidualności, czyli bycia jednostką WYJĄTKOWĄ!
Poczucie własności dotyczy też
# majętności, czyli tworzenia dóbr dla siebie i świata!
To odzyskanie bogactwa stanu posiadania: własnego życia jest potężne!
Obejmuje :
# własną wolę,
# wolność bycia sobą,
# własny sposób twórczego myślenia,
# własne marzenia i sny o wielkości,
# własną odpowiedzialność za siebie,
# własne dokonania,
# własne uczucia,
# własne zdanie i sposób wyrażania siebie w świecie,
# własną pozycję i wielkość,
Ta świadomość buduje:
# ważność osobistą,
# wiarę w siebie ,
# poczucie bezpieczeństwa wynikające z
# samodzielności i samostanowienia!
Świadomy siebie samego myśli, mówi, żyje w zgodzie z sobą i nie podlega ocenom z zewnątrz!
Ani krytyce, ani komplementom!
Tworzy tym
# osobistą wolność,
# świeżość,
# lekkość ,
# jasność,
# autentyzm i wiarygodność
Ma własną miarę i własną wielkość!
STWARZA RZECZYWISTOŚĆ!

Podobne wpisy

Energia Dnia: Jest CZAS POWODZENIA

CZAS POWODZENIA to czas wolności, bujnego, kolorowego piękna i swobody wzrastania!
Gdy zaufasz sobie, a nie nakazom i narzuconym ograniczeniom