Energia Dnia: Jest CZAS WŁASNOŚCI…

Świadomość autentycznej WŁASNOŚCI, czyli własności swojego życia czyni nas odpowiedzialnymi za nie. Wiemy co wybierać, aby budować, tworzyć, stylizować je tak, aby się czuć szczęśliwym, wolnym i wielkim człowiekiem, autentycznym, czyli sobą! 

Świadomość, że jesteśmy właścicielami własnego życia ma wymiar duchowy, jest wiernością wobec Duszy i wiedzą po co nas stworzyła w tym wcieleniu, jaki jest tego sens.

Jest to wierność sobie, swojemu wnętrzu, swoim zainteresowaniom, odmienności i indywidualności.

Jest to także wierność osobistej wolności i radości istnienia, porozumiewania się, zrozumienia i decydowania wyłącznie we własnym imieniu.

Przy tym stanie świadomości duchowej decydowanie za kogoś jest nadużyciem. Jest okaleczaniem przez podporządkowanie, czyli jest utratą wolności i woli. Powrót do poczucia własności własnego życia jest procesem rozwoju świadomości samego siebie, szerokich horyzontów, lekkości życia, jasnego widzenia, piękna i blasku wewnętrznego.