Dekodyka
Daniela Czarska

Daniela Czarska

Energia Dnia: Jest CZAS WŁASNOŚCI

Na wszystko mam czas, bo nim dysponuję jako jego właściciel! Jest CZAS WŁASNOŚCI. Dekodyka, przeżyj z nami tydzień!

Właściciel czasu?!
Tak. Jeśli ma się rozwiniętą świadomość to się wie, że czas życia jest osobistą własnością.
Gdy się to wie, dysponuje się czasem tak, aby :
# życie miało sens;
# życie było spełnione;
# życie było szczęśliwe;
# życie było pełne miłości.
Gdy się jest właścicielem i dysponentem czasy swojego życia, to jest się w nim OBECNYM.
Noc przeznacza się na spokojny sen a dzień na twórczą aktywność.
Dotyczy to zarówno JESTEM jak i MAM.
Jestem dorosłym, decydującym o sobie, odpowiedzialnym, żywotnym i ciepłym człowiekiem.
Nie utykam w przeszłości dziecka.
Nie halucynuję, że wyprzedzam wszystkich. Ani, że jestem kimś najlepszym ani, że jestem kimś gorszym niż inni,
Ani, że nie mogę być sobą, bo muszę być kimś lub takim jak inni.
Gdy jestem właścicielem czasu własnego życia! Używam go zgodnie z własną wolą!
Więc JESTEM SOBĄ i MAM co chcę, bo taka jest moja wola.
Gdy mój czas życia jest moją własnością mogę go używać, aby żyć pełnią własnego życia, być człowiekiem działającym w myśl własnych zainteresowań, pasji i talentów.
Mam CZAS! Gospodaruję nim tak, aby być aktywnym i wypoczętym! Dbam, aby mieć dużo swobody ruchu, dbam o przyjemności, dobry smak, bogate zainteresowania, wszechstronność, kulturę i elegancję języka i sposobu bycia.
Na wszystko mam czas, bo nim dysponuję jako jego właściciel! Czujesz potencjał zawarty w tej własności?!
Czas nadszedł, aby odzyskać wszystko, co własne!
W tym także własność CZASU ŻYCIA!

Podobne wpisy

Energia Dnia: Jest CZAS POWODZENIA

CZAS POWODZENIA to czas wolności, bujnego, kolorowego piękna i swobody wzrastania!
Gdy zaufasz sobie, a nie nakazom i narzuconym ograniczeniom