Dekodyka
Daniela Czarska

Daniela Czarska

Energia Dnia: Jest WSPÓŁŻYCIA

WSPÓŁŻYCIE gwarantuje pokój i rozwój życia!

Podstawą jest szacunek i równoprawność w rodzinie pomiędzy:

  • kobietą i mężczyzna;
  • kobietą, mężczyzną i dziećmi;
  • starszymi i młodszymi.

NIEZALEŻNIE od płci!

Nie ma podziału na lepszych i gorszych. Ważniejszych i mniej ważnych. Nie ma ocen.
Jest szacunek. Współdziałanie. Są serce i miłowanie.
Nie ma handlu: mężczyzna daje pieniądze, kobieta go obsługuje w kuchni i łożu. To jest niezgodne z Naturą życia na Ziemi. Bardzo obce i nieludzkie.

Nie ma niechcianych dzieci. Żadnego zmuszania do rodzicielstwa. Zauważ, że takie zjawisko w NATURZE nie istnieje!

W naturze dzieci są pod opieką tylko tak długo, jak długo jest to niezbędne, by się usamodzielniły!
Tylko ludzie przechodzą specjalną tresuję i „uniwersytet” podziałów – jak być lepszym lub gorszym ze względu na płeć, kolor skóry, miejsce urodzenia, status majątkowy rodziny pochodzenia, różnice religijne, etniczne, sposób ubierania się lub upodobania seksualne.
Tylko ludzie nie znają swoich dzieci, nie wiedzą kim są, jakie mają talenty i potencjał, który przyniosły na świat i jaki jest sens ich istnienia!

To są zjawiska nienaturalne, nie pochodzące z Ziemi, za to niszczące ludzi, zwierzęta, Naturę, wodę, powietrze i Ziemię!
Czynią ŻYCIE na Ziemi sobie poddanym!

Dobry czas na odzyskanie świadomości, jasnego widzenia co jest co i do czego prowadzi i powrotu do CZŁOWIECZEŃSTWA: współżycia, współdziałania, PARTNERSTWA, przyjaźni i miłości!

Podobne wpisy