jest czas łączności dekodyka

Energia Tygodnia: Jest CZAS ŁACZNOŚCI…

ŁĄCZNOŚĆ z samym sobą to odzyskanie kontaktu pomiędzy podświadomym umysłem, który zawiaduje ciałem oraz świadomym umysłem, który zawiaduje światłem, więc także rozwojem i Nad Świadomym umysłem, który wie co było, jest i będzie i można do niego sięgać po olśnienie.

To jest potężny, wewnętrzny system informacyjny, w który wyposaża człowieka Dusza w każdym wcieleniu, aby rozwijać siebie na wyższym poziomie niż w poprzednim wcieleniu.

Przynosi też, wraz z przybyciem na Ziemię, w nowym wcieleniu – swoją własną przestrzeń duchową jako łąkę pod stropami i własny zegar słoneczny, który wskazuje na 120 lat życia dla każdego Człowieka. 

Chyba że:

Ktoś przejął władzę na Duszą, aby ją zawłaszczyć. 

Ktoś przejął władzę nad podświadomością, aby kaleczyć ciało chorobami, wypadkami, okrucieństwem cierpienia, czyli sadyzmem, wmontował lęk przed śmiercią czyniąc człowieka śmiertelnikiem.

Ktoś posłużył się poglądami i wierzeniami pochodzącymi z szarej przestrzeni /pustka/ czyniąc w ciele pustkę emocjonalną, intelektualną i duchową.

Ktoś pochłonął światło i ciepło, niczym czarna dziura, aby powstali ciemniacy, czarnowidze, kołtuni i fanatycy bez możności widzenia i wyrażania siebie, widzenia i posiadania w ciele kolorów życia.

Sterowani są biciem, gwałtem, kontrolą, strachem, winą wstydem pogardą, pokorą. aby zawsze był ktoś, kto ich prowadzi w otchłań – ten lepszy, który uważa, że wie lepiej i posługuje się słowem „prawda”.

Ktoś przejął wolę, aby wypreparować człowieka tak, aby sztucznie stworzyć sługi, niewolników, sprzedajnych, bio roboty do czarnej, ciężkiej roboty posłusznych rozkazom.

Tak się niszczy potęgę człowieczeństwa, aby zniszczyć wolę i wolność.

Jak dobrze, że pomimo to rozwija się świadomość, pragnienie miłości, szczęścia, potrzeba spełnienia i sensu!

NEWSLETTER DEKODYKI
NEWSLETTER DEKODYKI
DZIĘKUJEMY!

Twój adres e-mail został zapisany.
Wiedza to wspaniała rzecz. Jest RZECZYWISTOŚCIĄ, faktem, który honoruję. Każdy z nas kreuje własną rzeczywistość. Niewielu według własnego sensu życia.
2019 (C) Dekodyka.