jest czas samodzielności dekodyka

Energia Tygodnia: Jest CZAS SAMODZIELNOŚCI…

SAMODZIELNOŚĆ zawiera w sobie dwa pojęcia: samo-, czyli osobiście oraz dzielność, czyli działanie lub odwaga, albo jedno i drugie: osobiste odważne działanie!

Pasożyty nie są samodzielne, żyją cudzym kosztem lub na cudzy koszt tak długo, jak długo żywiciel na to pozwala. Bez względu na to, czy uważają się za mikroby, ludzi, społeczności czy też bogów. Nie są w stanie żyć samodzielnie, czyli być wolnymi, twórczymi, szczęśliwymi, samostanowiącymi o sobie. 

Wielu ludzi jest tak przepoczwarzonych. Najpierw na bardzo wczesnym etapie życia poddano ich preparowaniu umysłu, Duszy i ciała, aby stracili pamięć swojego jestestwa i uwierzyli, że wszyscy są jednakowi. Nie mają prawa myśleć, działać, czuć i decydować po swojemu, bo poniosą śmiertelną karę za nieposłuszeństwo. Stają się stadem zwierząt z własnym pasterzem. Są zazwyczaj sparaliżowani strachem lub obojętnością i wierzą, że tak zawsze było i tak musi być. Nie mają wpływu na własne życie nie są samodzielni. Mogą byś naśladowcami, kopiować innych, poddawać się wzorcom, zasadom, modom, szczeblom systemowej kariery i uważać się za wybrańców.

Pozornie jest bardzo wspaniale: przedmioty, pieniądze, imprezy, poczucie władzy. Wewnątrz pustka i umieranie bez miłości, szczęścia, spełnienia i poczucia sensu życia.

Chyba właśnie o to chodzi bezdusznemu, obcemu systemowi władzy: o szczęśliwą miłość w życiu! Żebyśmy wierzyli, że ona jest niedostępna na Ziemi!

Tak to działa od czasów Sumeru.

Chytrość planu polega na wszech kontroli strachem, poczuciem winy, wstydu z powodu płci i skrępowani w swobodnym wyrażaniu siebie. Rodzinny dom dzieciństwa pilnuje posłuszeństwa a nie rozkwitu życia w miłości. 

Jednak człowieczeństwo ma dużą moc i wciąż mamy pragnienie bycia szczęśliwymi w miłości, kochanymi i kochającymi. Pragnienie wolności, samodzielnego myślenia, działania, odkrywania i doświadczania jest naturalnym procesem rozwoju świadomości.

Świadomość jest jak światło! 

Wewnątrz.

Dzięki światłu świadomości możliwe są rozwiązania!

NEWSLETTER DEKODYKI
NEWSLETTER DEKODYKI
DZIĘKUJEMY!

Twój adres e-mail został zapisany.
Wiedza to wspaniała rzecz. Jest RZECZYWISTOŚCIĄ, faktem, który honoruję. Każdy z nas kreuje własną rzeczywistość. Niewielu według własnego sensu życia.
2019 (C) Dekodyka.