Energia Tygodnia: Jest CZAS WIERNOŚCI…

WIERNOŚĆ ma potężny wpływ na kierowanie energią życiową.

Wierność matce, ojcu lub innemu człowiekowi powoduje, że przyjmujemy rolę wiernego psa a energia jest oddawana panu.

Wierność władzy powoduje, że jesteśmy nikim, szarą masą do wykonywania – ze strachu przed karą – poleceń, zarządzeń i rozkazów.

Wierność dowolnemu Bogu sprawia, że jesteśmy bezduszni, bezwzględni i umieramy jako słudzy żebrzący łaski Pana po śmierci.

Wierność samemu sobie stwarza wewnętrzną moc, która czyni wolnym od zewnętrznych ocen, swobodnym w wyborach, działaniu i życiu. Czyni nas uśmiechniętym, spokojnym i pogodnym w tworzeniu własnej drogi, czyli perspektywicznych rozwiązań. Czyni nas świadomym własnych wartości, czyli priorytetów dla spełniania samego siebie w rozwoju.

Wierny sobie jest twórcą rzeczywistości! Busolę ma wewnątrz siebie. W piersiach. W własnym sercu i Duszy.

NEWSLETTER DEKODYKI
NEWSLETTER DEKODYKI
DZIĘKUJEMY!

Twój adres e-mail został zapisany.
Wiedza to wspaniała rzecz. Jest RZECZYWISTOŚCIĄ, faktem, który honoruję. Każdy z nas kreuje własną rzeczywistość. Niewielu według własnego sensu życia.
2019 (C) Dekodyka.