Energia Dnia

Energia Dnia: Jest CZAS JAWNOŚCI…

…właściwy dla osób

posiadających własny kręgosłup i własną twarz, świadomych, o wysokiej kulturze osobistej i czystych intencjach…