Energia Dnia

Energia Dnia: Jest CZAS KRÓLEWSKIEJ PURPURY…

…spełnionej miłości, bogactwa, temperamentu

i mocy kobiecości i męskości jako korzeni własnego życia…