Energia Dnia

Energia Dnia: Jest CZAS SPOKOJU DUCHA…

…którego obecność umożliwia patrzenie z góry na całokształt

i dystans wobec

pośpiechu, starań i niepokojów…