Energia Dnia

Energia Dnia: Jest CZAS URZĄDZANIA SIĘ…

…jest w tym mądrość życiowa i preferencje własnego stylu, własnych potrzeb i własnego spełnienia

w komfortowych warunkach,

bo w zgodzie z samym sobą…