Energia Dnia

Energia Dnia: Jest CZAS WAŻNYCH KONTAKTÓW…

…mają taką wartość w życiu

jak dobra nawigacja dla statku,

aby wpłynął do ważnych i przyjaznych portów…