Na swobodzie dzieci rosną.

Prezentuję propozycję do samodzielnego uwolnienia się od blokad dziewięciu poziomów swobody:

1. swoboda oddychania; 

2. swoboda uchu; 

3. swoboda myślenia; 

4. swoboda wyrażania siebie; 

5. swoboda czucia; 

6. swoboda bycia sobą; 

7. swoboda bycia wielkim; 

8. swoboda bycia szczęśliwym; 

9. swoboda decydowania o sobie.

Jeśli chcesz – możesz skorzystać z sesji indywidualnej na ten temat.