nowy certyfikowany kurs dekodyki

Nowy CERTYFIKOWANY KURS DEKODYKI pt. MOC JEST WEWNĄTRZ

Nowy CERTYFIKOWANY KURS DEKODYKI pt. MOC JEST WEWNĄTRZ 

Cały kurs będzie się składał z III etapów. 

Zaczynamy Etap I – INICJATOR

Przeznaczony dla osób, które poszukują własnej drogi i sposobów na rozwiązanie swoich problemów życiowych.

Obejmuje techniki mentalne dla uzyskania:

》 umiejętności klarownego rozróżnienia pomiędzy uczuciami i negatywnymi emocjami, i usunięcie tych, które zużywają najwięcej energii np. strachu, niepewności, winy, złości, samotności, obojętności;

》 wiedzy o tym, że życie stwarza się z własnego wnętrza i usunięcia wewnętrznych przyczyn dotychczasowych strat oraz uzyskania własnego programu osobistych profitów;

》 umiejętności codziennej interpretacji snów jako praktyki szybkiego, samodzielnego rozwoju; 

》 umiejętności programowania u siebie pożądanych stanów i zjawisk dla realizacji pragnień, projektów i planów oraz poprawy relacji.

INICJATOR to etap Kursu Dekodyki, który potrwa 5 tygodni.

W tym czasie odbędzie się 5 spotkań tematycznych obejmujących wykład, demonstrację i program ćwiczeń z możliwością codziennych, godzinnych konsultacji dla pytań, wyjaśnień i prezentacji osiągniętych rezultatów.

Etap INICJATOR nie obliguje do kontynuacji Kursu, ale nie daje uprawnień do pracy z innymi osobami.

Wykłady i spotkania online odbywać się będą na SKYPE. Nagrania dostępne do wglądu i ćwiczeń dla uczestników Kursu.

Rozpoczęcie Kursu w sobotę 17 kwietnia 2021 o 11:00 lub o 18:00 

Zgłoszenia: sekretariat@dekodyka.pl

Honorarium: cena promocyjna 980 zł od osoby płatne przez system na stronie ZAPŁAĆ ZA KURS lub na konto w banku z dopiskiem Inicjator.

Faktury.

Zapraszam!

Nie dotyczy osób ze zmienionym stanem świadomości przez alkohol, używki lub leki psychotropowe.