O Dekodyce

DEKODYKA jest WIEDZĄ

DEKODYKA jest wiedzą o informacji i jej wpływie na poziom energii życiowej.

  • Zazwyczaj opisują stan energii tak: “…jestem słaby i nic mi się nie chce, jak wracam z pracy, nie mam już na nic siły, tylko się położyć, rano jeszcze jako tako, ale po południu to już mi się nic nie chce."
  • W związku z relacjami np. tak: “…ile zdrowia mnie kosztowało, żeby to załatwić, nikomu nie jestem potrzebna, to po co żyć, jestem taka nieszczęśliwa, że żyć mi się nie chce."
  • Przeciwieństwo, np: “…mam tyle siły, że mogę góry przenosić."

To są opisy stanu energii. Jasne, komunikatywne zrozumiałe dla każdego.

Gdyby jednak zapytać naukowca, co to takiego jest energia życiowa, odpowiedź prawdopodobnie nie była by taka prosta.

Dekodyka zajmuje się przyczynami obniżającymi energię życiową aby zlikwidować skutki. Tym sposobem może się ona odrodzić, jest jej więcej. Nie ma przyczyn – nie ma skutków.

Można uzyskać również informacje o przyczynach spadku energii w większym zbiorze, np. biedy w rodzinie lub tzw chorób dziedzicznych , bezpłodności braku zdrowych dzieci.

To samo dotyczy spadku energii w:

  • zespołach zawodowych i firmach
  • społecznościach terytorialnych
  • grupach wyznaniowych;
  • państwach i narodach oraz zbiorze tak wielkim jak
  • ludzkość lub cywilizacja;

Klucz dostępu w DEKODYCE jest jeden i klarowny: które informacje powiększają energię życiową, które ją obniżają lub niszczą powodując utratę żywotności, życia lub istnienia czyli zniknięcia lub unicestwienia: człowieka, grupy rodzinnej, firmy. osady, wsi, miasta, regionu, państwa, grupy wyznaniowej, religii, ludzkości.

DEKODYKA wypracowała metody, które umożliwiają dostęp, świadomą selekcję, świadomą decyzję wyboru, usunięcie przyczyny zniszczenia, odzyskanie zablokowanych możliwości, praktyczne używanie ich w swoim życiu.

Negatywne kody informacyjne są przechowywane  wewnątrz – w ciele i jak magnes przyciągają to, co je zasila. Strach przyciąga strach, złość – złość a bieda – biedę.

Na zewnątrz znajdują się w wodzie, powietrzu, ziemi Naturze i wytworach ludzkich.

Każde istnienie jest zorganizowaną energią i zbiorem informacji dla pełnego, naturalnego funkcjonowania albo ograniczonego i kalekiego.

Informacje negatywne są przez umysł kodowane w specyficzny sposób, który umożliwia ich odkrycie i usunięcie na zewnątrz.

Inteligencja wewnętrzna jest tak potężna, że można zidentyfikować i uwolnić się od informacji z poprzednich wcieleń, czyli życia duszy w ciele na Ziemi, jeśli ten temat ujawni się w trakcie oczyszczania się z niszczących informacji

Dwa podstawowe pakiety informacyjne to:

Przeniesione z przeszłości i in plantowane ludzkiemu dziecku zwane CROSS – GENERATION ANTI LIFE PROGRAM TRANSFER oraz własny sens istnienia wynikający z programu Duszy na to wcielenie czyli MY OWN SENS OF MY LIFE.

Człowiek rozróżnia je jasno i klarownie i podejmuje decyzje na swoim własnym poziomie w tu i teraz osiągając taki sposób życia jaki chcę dzięki temu może kształtować swoją rzeczywistość tak, jak chce.

Dotyczy to zarówno wyrażania siebie, relacji z ludźmi, zdrowia, pozycji życiowej, atmosfery w domu, wysokości wpływów finansowych i materialnego poziomu życia, jak i spełnionej miłości i szczęścia.

Dotyczy to również poczucia sensu życia, lub jego braku.

Żyjemy w wieku informacji, zatem ta wiedza też się ujawniła tworząc warunki skokowego rozwoju dzięki kreacji a nie naśladownictwu.

Ustalić własny program lub go odkryć, ujawnić mogą osoby na pewnym poziomie świadomości, one zmierzają do życia w zgodzie z sobą

„Mogę wszystko w zgodzie z sobą” jest potwierdzeniem o osiągniętego stanu!

MOC to suma wrodzonych możliwości w codziennym użyciu!

To jest poziom energii!