O Dekodyce

DEKODYKA – DROGA SPEŁNIENIA

DEKODYKA jest wiedzą o wpływie uczuć, poglądów, wierzeń i postaw  na poziom energii życiowej czyli długość i jakość życia.

Zazwyczaj opisują stan energii tak: “…jestem słaby i nic mi się nie chce, jak wracam z pracy, nie mam już na nic siły, tylko się położyć, rano jeszcze jako tako, ale po południu to już mi się nic nie chce.” 

W związku z relacjami np. tak: “…ile zdrowia mnie kosztowało, żeby to załatwić, nikomu nie jestem potrzebna, to po co żyć, jestem taka nieszczęśliwa, że żyć mi się nie chce.”

Przeciwieństwo, np: “…mam tyle siły, że mogę góry przenosić.”

To są opisy stanu energii. Jasne, komunikatywne zrozumiałe dla każdego.

Gdyby jednak zapytać naukowca, co to takiego jest energia życiowa, odpowiedź prawdopodobnie nie była by taka prosta.

Dekodyka zajmuje się przyczynami obniżającymi energię życiową /negatywne kody/, aby zlikwidować ich skutki i osiągnąć pożądane rezultaty!

Tym sposobem odradza się żywotność, poczucie zdrowia i siły, chęć do życia a także poczucie sensu, szczęścia i spełnienia…

Gdy nie ma negatywnych przyczyn – ujawniają się pozytywne skutki! Logiczne.

Dekodyka posiada zbiór metod ujawniających kody rodzinne wielopokoleniowe np. przenoszenie chorób , bezpłodności, wypadków, strat i braku sukcesów życiowych, pieniędzy, domu, szczęśliwej rodziny.

Klucz dostępu do zapisów w pamięci ciała w DEKODYCE jest jeden i klarowny:

Które lub jakie informacje powiększają energię życiową, dają radość, aktywność i długowieczność a które ją obniżają lub niszczą powodując utratę żywotności, depresję, życia na uboczu lub zanik chęci istnienia czyli zaniknie, umieranie.

DEKODYKA wypracowała metody,…

…które umożliwiają dostęp, świadomą selekcję, świadomą decyzję wyboru, usunięcie przyczyny zniszczenia, odzyskanie zablokowanych możliwości oraz praktyczne używanie ich w swoim życiu jako własnych – wrodzonych.

Negatywne kody informacyjne,…

…są przenoszone z zewnątrz i przechowywane  wewnątrz – w ciele. Jak magnes przyciągają to, co je zasila.

Strach przyciąga strach, wina – potępienie, złość – złość , poczucie gorszości – megalomanię, bycie dawcą – zazdrosne pasożyty, bieda – biedę a ofiara kata.

Każde istnienie jest zorganizowaną energią i zbiorem informacji dla pełnego, naturalnego funkcjonowania albo ograniczonego i kalekiego.

Informacje negatywne są przez umysł kodowane w specyficzny sposób, który umożliwia ich odkrycie i usunięcie na zewnątrz.

Dekodyka dysponuje jasnymi metodami dla aktywnej zmiany.

Inteligencja wewnętrzna…

…jest tak potężna, że można zidentyfikować i uwolnić się od informacji z poprzednich wcieleń, czyli życia duszy w ciele na Ziemi, jeśli ten temat ujawni się w trakcie oczyszczania się z niszczących kodów.

Dwa podstawowe pakiety informacyjne to:

  1. Przeniesione z przeszłości i kodowane ludzkiemu dziecku zwane CROSS – GENERATION ANTI LIFE PROGRAM TRANSFER
  2. Własny sens istnienia, wynikający z programu Duszy na to wcielenie, czyli MY OWN SENS OF MY LIFE.

Człowiek rozróżnia je jasno i klarownie i podejmuje decyzje na swoim własnym poziomie W TU I TERAZ osiągając taki sposób życia jaki chcę dzięki temu może kształtować swoją rzeczywistość tak, jak chce.

Dotyczy to zarówno wyrażania siebie, relacji z ludźmi, zdrowia, pozycji życiowej, atmosfery w domu, wysokości wpływów finansowych i materialnego poziomu życia, jak i spełnionej miłości i szczęścia, długowieczności oraz świadomości nieśmiertelności.

Dotyczy to również poczucia sensu życia, lub jego braku.

Żyjemy w wieku informacji, zatem ta wiedza też się ujawniła teraz, aby stworzyć warunki skokowego rozwoju dzięki kreacji a nie naśladownictwu.

Ustalić własny program lub go odkryć, ujawnić mogą osoby na pewnym poziomie świadomości, które zmierzają do życia w zgodzie z sobą.

Zatem warto zacząć od wolności bycia sobą.

MOC to suma wrodzonych możliwości w codziennym użyciu!

To jest poziom energii zgodny z Istotą Człowieczeństwa!

NEWSLETTER DEKODYKI
NEWSLETTER DEKODYKI
DZIĘKUJEMY!

Twój adres e-mail został zapisany.
Wiedza to wspaniała rzecz. Jest RZECZYWISTOŚCIĄ, faktem, który honoruję. Każdy z nas kreuje własną rzeczywistość. Niewielu według własnego sensu życia.
2019 (C) Dekodyka.