Dekodyka

Daniela Czarska

Powrót Mocy – certyfikowany Kurs Dekodyki

Pierwszy certyfikowany kurs Dekodyki stworzony specjalnie dla KOBIET. Uzyskasz na nim możliwości osobistego, świadomego stworzenia własnego programu, w jakim chcesz żyć, aby czuć się człowiekiem spełnionym.

Jesienią zapraszam Cię na pierwszy kurs Dekodyki stworzony specjalnie dla KOBIET. Zamierzeniem jest zniwelowane systemowej dyskryminacji i systemowego ograniczenia prawa do wysokiego poziomu rozwoju wrodzonych możliwości. Prawa do naturalnego wielkiego zakresu oddziaływania i wpływu na porządki prawne, finansowe, rodzinne oraz stan energetyczny we wszystkich dziedzinach życia.

Kurs ma wysoką wartość dzięki skuteczności metod Dekodyki. Uzyskasz na nim możliwości osobistego, świadomego stworzenia własnego programu, w jakim chcesz żyć, aby czuć się człowiekiem spełnionym.

Po co

Znajdziesz tutaj okazję pozbycia się wszystkich krytycznych uwag na swój temat, własnych lęków i niepewności, które ograniczały twoje wrodzone możliwości osiągnięcia poziomu na swoją miarę.

Nauczysz się także metody harmonizowania relacji w związku partnerskim, z dziećmi z Rodzicami, rodzeństwem i „szefami” i pozbycia się zależności pan/sługa. Masz też okazję zmienić sposób wyrażania siebie tak, aby był on swobodny, ważny i nośny, i zapewniał zainteresowanie i docenianie przez otoczenie.

Oczywiście doświadczysz też zmian w ciele, oddechu, sylwetce, aktywności, sprężystości kroku, lekkości i swobodzie ruchów w poczuciu siły własnej i żywotności

Osiągnięte przez Ciebie zmiany będą głębokie i trwałe, bo tylko Ty o nich decydujesz, bez zewnętrznych założeń i wzorców. Dopływ energii poczujesz w sobie i zobaczysz w lustrze oraz postawie życiowej.

Kurs umożliwia też zdobycie wiedzy i uprawnień do współpracy i współdziałania z ludźmi w charakterze Eksperta Rozwoju. Możesz też stać się profesjonalistką, która potrafi metodycznie współdziałać z drugim człowiekiem, aby ten mógł usunąć wkodowane, negatywne programy braków, strat wypadków i nieszczęść i osiągał to, co chce, aby żyć w zgodzie z sobą w pełni. Umożliwić mu, w procesie współpracy, kształtowanie własnego życia według jego własnego, świadomego programu oraz odzyskanie własnej drogi życia i rozwoju.

Dla kogo:

Certyfikowany Kurs Dekodyki POWRÓT MOCY dzięki temu, że umożliwia skuteczną pracę z podświadomością, jest dla dorosłych, świadomych osób, które chcą odzyskać i spotęgować swoją energię oraz dla osób, które odzyskując własną moc uczą się jak przywracać ją innym indywidualnie lub w zespołach zainteresowanych rozwojem.

To Kurs dla tych Pań, które chcą profesjonalnie zająć się skutecznym rozwojem własnym oraz innych osób dzięki umiejętności pracy z podświadomością dla zmiany programów życiowych z negatywnych na własne, pożądane i umożliwiające sukces i spełnienie.

Szczególnie serdecznie zapraszam Panie:

 • pracujące dla rozwoju innych, a poszukujących metody skutecznych zmian;
 • aktywne w życiu, zainteresowane energią, zdrowiem, rozwojem pasji, spełnieniem i harmonijnymi relacjami w osobistych związkach i środowisku rodzinnym lub zawodowym;
 • zainteresowane wolnością osobistą: swobodą myślenia, wyrażania siebie, działania, doborem partnera i przyjaciół, własną drogą życia i praktycznego użycia wrodzonego geniuszu;
 • zainteresowane własnym wpływem na materialny poziom, dobrobytem, pozycją życiową i osiągnięciami, czyli sukcesami a także kształtowaniem swojego losu i długowiecznością.

Podczas Kursu prowadzimy na sobie samych proces rozwoju ucząc się jednocześnie DEKODYKI po to, aby mieć świadomy i pozytywny wpływ na własny rozwój, rozwój otoczenia, grup ludzi i życia Ziemi


CZĘŚĆ PIERWSZA: Otwarcie na siebie

Obejmuje usuwanie negatywów i uwolnienie się od:

 • krytyki i lęku przed krytyką,
 • poczucia bycia gorszym i przymusu bycia lepszym,
 • porównań i rywalizacji,
 • przymusu pomagania i poświęcania się,
 • przymusu cierpienia,
 • zagrożenia, że coś złego się stanie.

Celem jest zmiana programu opóźnień i strat w łatwość uczenia się nowości i zmysł organizacyjny, a także swobodę realizacji pragnień, które dyktuje serce.

Część pierwsza obejmuje także praktykę naturalnego usuwania negatywnych objawów lub przyczyn negatywnych zdarzeń.

Zajęcia zaczniemy we wtorek 3 września i odbywać się będą przez kolejne wtorki i piątki o g. 18.00, do 20 września. Łącznie 6 spotkań: 3, 6, 10, 13, 17 i 20 września.

Honorarium za udział w tej części Kursu wynosi 1.800 zł. Płatność przez sklep lub na konto.


CZĘŚĆ DRUGA: Naprawianie relacji

Ta część przyniesie:

 • oswobodzenie od kontroli, kontrolowania siebie, przyciągania kontrolerów,
 • usunięcie nakazów podporządkowania „musisz” „nie wolno” „powinnaś” „należy”
 • przywrócenie szczęśliwej miłości w parze, wyjście z narzuconych ról i uzależnień w związku z partnerem życiowym,
 • odzyskanie mocy własnej płci – seksualność, intymność, miłość, płodność, atrakcyjność;
 • swobodę uczuć, wyrażanie uczuć, kobiecość, oczyszczenie modelu macierzyństwa;
 • wolność od zazdrości i od zdrady, przywrócenie szacunku, zaufania i pewności siebie.

Część druga obejmuje praktykę dekodowania marzeń sennych.

Zajęcia w tej części rozpoczniemy we wtorek 24 września o g. 18.00.  Potrwają one do piątku 11 października. Spotykać się będziemy dwa razy w tygodniu we wtorki i piątki o godzinie 18.00. Łącznie 6 spotkań: 24, 27, września i 1, 4, 8 i 11 października.

Honorarium za udział w tej części Kursu wynosi 1.800 zł. Płatność przez sklep lub na konto.


CZĘŚĆ TRZECIA: Zaawansowani

Ważne! W tej części Kursu będziesz mogła wziąć udział, gdy zaliczysz dwie poprzedni przez kontakt bezpośredni. Składa się z dwóch modułów.

Moduł 1: Droga szczęścia i sukcesów

Zaawansowana część zawiera wiele metod i daje umiejętność uwalniania od wpływu przodków i historii rodów obydwojga rodziców. Są to:

 • specyficzny sposób zadawania pytań, aby naprowadzić na świadomy kontakt z rodowymi sprawcami: problemów, uzależnień, braków, strat, kalectwa, wypadków, gwałtownych i przedwczesnych śmierci, biedy, bankructwa, braku miejsca na ziemi, bezżenności, bezpłodności, porzucania dzieci i rodzin, przenoszonych chorób zwanych genetyczne i dewiacji;
 • metoda usunięcia trójkąta zdrady z dzieciństwa, proces uwalniania braków z całego życia – dorastanie;
 • widzenie i uwalnianie połączeń energetycznych ze zmarłymi, „właścicielami” oprawcami, bytami, złymi duchami;
 • metoda usuwania tzw. genotypu, czyli przenoszenia chorób, programów i obciążeń przez generacje;
 • metoda uwolnienia się od toksycznych związków;
 • umiejętność samodzielnego usuwania połączeń energetycznych, którymi oddajemy innym energię tracąc zdrowie, siły, pieniądze, pozycję życiową i sukcesy – wyjście z programu dawcy;
 • metoda odzyskania przez niechciane dzieci własnego miejsca na Ziemi;
 • metoda uwolnienia się od bycia śmiertelnikiem, który żyje tylko raz,
 • metoda zmiany losu i przeznaczenia wkodowanego przy narodzeniu,
 • metoda przywracania długowieczności pępek świata czyli osobisty zegar słoneczny dla 120 lat życia w świadomości,
 • metoda odzyskania własnego języka i własnej mowy, śmiechu, śpiewu i swobody wyrażania siebie, swoboda w wystąpieniach publicznych; mówienie przekazem.

Zajęcia rozpoczną się 17 października – czwartek o godzinie 18,00, a zakończą w poniedziałek 4 listopada. Będziemy się spotykać w każdy czwartek i poniedziałek o godzinie 18.00. Łącznie 6 spotkań: 17, 21, 24, 28, 31 października i 4 listopada.

Honorarium za udział w Module 1 Kursu dla zaawansowanych wynosi 1.800 zł. Płatność na konto.

Moduł 2: Harmonizowanie osób i zdarzeń

W programie:

 • metoda przywrócenia przestrzeni duchowej czyli błogostanu. Obecność duchowości w życiu codziennym,
 • metoda kontaktu ze Źródłem dla uzupełniania własnych zasobów, przywracania harmonii i sensu osobom i zdarzeniom,
 • umiejętność przywracania harmonii polem duchowego błogostanu sytuacjom w życiu osobistym, dorosłych, dzieci oraz zdarzeniom grupowym: instytucjom, organizacjom i zdarzeniom w świecie.
 • Harmonizowanie życia w każdej sytuacji – własnego i innej osoby.
 • osobista hierarchia wartości – kręgosłup,
 • prostolinijność i genialna prostota, połączenie z Nadświadomym
 • Widzenie całości, sensu i istoty sprawy.
 • Ochronne pole energetyczne. Charyzma i oddziaływanie na świat wewnętrznym światłem
 • Swobodne używanie intuicji, informacje z powietrza bycie w tych sytuacjach, w tym czasie i z tymi osobami, które są dla nas szczęśliwe.
 • Fiolet. Telepatia – wiedza o materializacji nowych, nośnych idei, odkryć. Wola, tworzenie perspektyw, oddziaływanie na zdarzenia większych grup i łączność z kosmosem
 • Wielkość osobista i własnych osiągnięć, sława jako egzemplifikacja wewnętrznych wartości nośnych dla rozwoju świata.

Zajęcia rozpoczną się we czwartek 7 listopada o godzinie 18.00 i zakończą we czwartek 12 grudnia. Spotykamy się raz w tygodniu we czwartki.
Łącznie 6 spotkań: 7, 14, 21, 28 listopada, 5 i 12 grudnia.

Honorarium za Moduł 2 Kursu dla zaawansowanych wynosi 1.800 zł


Metodologia

Pracujemy na SKYPE. Nagranie każdego spotkania jest dostępne 1 miesiąc, więc można go swobodnie używać do powtórek.

Możesz praktykować od pierwszych zajęć pracując ze sobą lub uczestnikami kursu. Podczas kursu pracujesz wspólnie z drugim uczestnikiem ucząc się od początku praktycznego korzystania z metody. Odpowiedzi na niejasne kwestie i pytania uzyskasz w zamkniętej grupie którą stworzymy SKYPE.

Po ukończeniu Kursu możesz kontynuować bezpłatne spotkania klubowe w Zespole Twórczym.

Przed pierwszym spotkaniem części 3 zaawansowanej otrzymasz skrypt z opisem metody lub metod. Na żywo zobaczysz i nauczysz się:

 1. Jak pracować metodą
 2. Jaka jest etyka tej pracy
 3. Jak zacząć pracę, jak ją prowadzić i jak zakończyć
 4. Jaka jest postawa prowadzącego w stosunku do osoby, dla której pracuje.

Ukończenie wszystkich czterech części Kursu przynosi Certyfikat Trenera DEKODYKI – Harmonizatora

Stajesz się uczestnikiem, gdy

Dysponujesz kontem na SKYPE, komputerem, stałym łączem internetowym (minimum 20Mb/s), słuchawkami z mikrofonem i kamerką internetową. Możesz używać także telefonu. Warunki: siedzisz ze stopami na ziemi, telefon lub laptop ma stabilny obraz. Ręce są wolne, będą zajęte usuwaniem informacji z ciała.

Wyrazisz zgodę na udostępnienie nagranego materiału uczestnikom kursu. Zobowiążesz się, że nikt poza uczestnikami nie będzie miał dostępu do nagrań Kursu.
Zgłosisz swój udział podając imię, nazwisko, mail i zgodę na udostępnienie nagrań na adres sekretariat@dekodyka.pl. Pod tym adresem otrzymasz potrzebne Ci informacje i wyjaśnienia.

Honorarium płatne za każdą część Kursu oddzielnie.

Honorarium możesz uiścić przez sklep (część 1 i 2) na stronie www.dekodyka.pl lub wpłatę bezpośrednio do banku.

Konto: mBank 15 1140 2004 0000 3202 4223 9550 Daniela Czarska, honorarium za 1, 2, 3 część Kursu.

Jeśli potrzebujesz, otrzymasz rachunek lub fakturę.

Bardzo serdecznie zapraszam!

Daniela Czarska

Zapisz się na warsztaty

Podobne wpisy

WIOSENNE PRZEBUDZENIE – warsztaty

Celem jest usunięcie ograniczeń zakodowanych w podświadomym umyśle. Osiągnięcie rezultatów, które dają poczucie zadowolenia z siebie, poczucie

Jako subskrybent otrzymasz rano pełną treść Energii Dnia.

Będziesz też w pierwszej kolejności odbiorcą cennych informacji: o nowym nagraniu metody rozwiązań, o nowym warsztacie i wartościowym artykule.

Bądź wśród prekursorów.

W celu obsługi newslettera Twoje dane osobowe będą przetwarzane na zasadach opisanych w Polityce Prywatności