Akademia Dekodyki – sympozjum II, III, IV, V, VI

5 600,00 

Wyjdź z Matrixa Rozwiń Skrzydła

Otwiera kształcenie osób, które chcą usunąć własne ograniczające kody z przeszłości, aby osiągać wysoki poziom życia oraz posiąść wiedzę i umiejętności pracy z innymi.

Poziom I

ROZWÓJ OSOBISTY

UWAGA! Wykup najpierw SYMPOZJUM I – poziom OTWARCIA

Akademii DEKODYKI opłata za 5 sympozjów cyklu

Odbywać się będzie w siedzibie w centrum Warszawy raz w miesiącu.

Trzy dni: piątek – sobota – niedziela w godzinach: 10:00 – 18:00

Kategoria:

Opis

Otwiera kształcenie osób, które chcą usunąć własne ograniczające kody z przeszłości, aby osiągać wysoki poziom życia oraz posiąść wiedzę i umiejętności pracy z innymi.

Sympozjum II

Temat: SWOBODA

Rozpoczniemy od usunięcia negatywnych emocji, które ograniczały ekspresję, czyli
a. wstydu;
b. skrępowania;
c. poczucia winy;
d. niepewności;
e. walki lub obrony
f. poczucia bezradności,

Cel zmiana postawy dzięki przekierowaniu uwagę i energię na rozwój swobody myślenia, decydowania o sobie i stawania się interesującym człowiekiem.

Ekstra wiedza: Wykorzystanie treści marzeń sennych dla rozwoju.

Sympozjum III

Temat: POSTAWA

Aby odzyskać postawę człowieka otwartego, odnoszącego sukcesy w życiu, który jest interesujący, odkrywczy, przyjazny i rozumny – uwolnimy się z podświadomych, wyuczonych ról:
a. ofiary/cierpiętnika
b. spełniającego cudze oczekiwania;
c. pokornego;
d. uzależnionego od bycia dobrym lub złym
e. rywalizującego, aby być lepszym niż inni;
f. przekonanego, że jest gorszy niż inni;
g. samotnego;

Ma to wpływ na odzyskanie postawy człowieka godnego, wartościowego, otwartego i wiarygodnego.

Ekstra wiedza: Sięganie po zasoby do Źródła.

Sympozjum IV

Temat: RELACJE

Życie jest czasem, aby kochać i być kochanym.
W programie:
a. metoda przywracania harmonijnych relacji z partnerem/partnerką;
b. metoda przywracania harmonijnych relacji z członkami rodziny pochodzenia;
c. metoda doboru partnera życiowego; usuwanie niszczących, dotychczasowych schematów;
d. metoda oczyszczania dzieci z obciążeń rodzinnych;
e. metoda przywracania płodności; macierzyństwa i ojcostwa
f. metoda uwolnienia się od kontrolowania
Wolność i samostanowienie usuną objawy pasożytowania na naszej własnej energii przez chorych na władzę.
Przywracanie siły, zdrowia. żywotności, radości życia i chęci współtworzenia.

Ekstra wiedza: Harmonizowanie negatywnych zdarzeń i zjawisk w świecie.

Sympozjum V

Temat: SZCZĘŚCIE i DŁUGOWIECZNOŚĆ

Metoda odzyskania własnego, szczęśliwego losu przez oczyszczenie kodów z czasu przyjścia na świat. Przekierowanie energii życiowej z przymusu
a. bycia nieszczęśliwym;
b. bycia biednym,
c. bycia słabym,
d. ulegania wypadkom,
e. podporządkowania,
f. usługiwania,
g. bezsilności i bezradności;
h. rozwój samostanowienia, długowieczności i bycia zadowolonym i spełnionym;

Ekstra wiedza: Metoda otwierania przyszłości sobie i dzieciom.

Sympozjum VI

Temat: KREACJA.

Metoda dojrzewania emocjonalnego dzięki której możemy przekierować energię życiową z podlegania:
a. wpływom otoczenia;
b. podporządkowania środowiskom, grupom, przynależnościom;
c. modom, owczemu pędowi, byciu w stadzie i wymogom stada;
d. obsesjom, kultom, fanatyzmom;
e. bezduszności/ bezwzględności/ sadyzmowi/ dyktaturze;
f. zainteresowania, rozwój, pasje, rozkwit i stwarzanie świata w zgodzie z własnym sensem życia.

Odzyskanie TU i TERAZ, czyli świadomej obecności i dorosłego tworzenia rzeczywistości. Metoda odzyskania własnej pozycji życiowej zgodnej z sensem życia.

Ekstra wiedza: Metoda przywrócenia aury jako pola ochronnego i charyzmatycznego wpływu na świat. Oświecenie.

Poziom I jest potężną transformacją i podniesieniem własnej energii.

Dodaj komentarz

Please Login to comment
  Subscribe  
Powiadom o