Straceńcy

Kocham Życie tak nazwałam nasze najbliższe spotkania. Odsłonią one nieznane dotąd patologiczne zjawisko pozycji życiowej. Ta część wiedzy odpowiada na pytanie: kim jestem wśród ludzi?
Odkrycie i uświadomienie sobie jej istnienia i deformacji umożliwia transformację, czyli zaprzestanie inwestowania swojej energii życiowej w coś, co zabija życie własne i innych osób oraz stworzeń. Sensem jest odrodzenie Życia, osobistej pozycji wśród ludzi i rozwój własnej wyjątkowości.