Usuwanie lęków

Dekodyka proponuje metody, które są możliwościami każdego umysłu do odradzania życia i usuwania przyczyn, które życie niszczą.

Osiągnięty w rezultacie stan dotyczy całego organizmu i zwiększenia energii życia w takim stopniu w jakim usunięte zostały przyczyny.

Najbliższe spotkania będą dotyczyć usuwania negatywnych emocji: lęków, poczucia winy, wstydu, gniewu/złości, poczucia samotności.