Wieża Babel

Opowiadam Ci o cudzie jakim jest ludzki język. Cudzie ciepłych słów, przyjaznych intencji, zainteresowania i zrozumienia.

Opowiadam o deformacji, fałszu i kalectwie wyrażanym w słowach osób odczłowieczonych. Groźnych, bo język agresji jest groźny. Jak wiemy zabija. Nie tylko pojedyncze osoby, lecz miliony istnień. Chce też zabić naszą Planetę.

Wróćmy więc do człowieczeństwa i używajmy ludzkiego języka. Jasnego, ciepłego, serdecznego i przyjaznego. Bogatego i szczodrego.