witaj lato Dekodyka

Witaj LATO!

WITAJ LATO!

Spotkania warsztatowe na SKYPE.

Program działań dla siebie i dobra wspólnego!

  • 22.06 – 25.06 poniedziałek – czwartek o godzinie 17:00. PRZYWRACAMY „Szacunek i uznanie” Uwalniamy się od krytyki i krytykantów!
  • 29.06 – 02.06 poniedziałek – czwartek o godzinie 17:00. PRZYWRACAMY „Wzrost wpływów” Uwalniamy się od braków i strat!

Pracujemy dla siebie i dla zmiany podświadomości zbiorowej. Zgłoszenia sekretariat@dekodyka.pl

Honorarium wynosi 100 zł. za udział w jednym spotkaniu. Numer konta na stronie  Kursy i Sesje Dekodyka

Jestem pełna uznania dla efektów naszych działań!