Dekodyka
Daniela Czarska

Daniela Czarska

Energia Dnia: Jest CZAS GOTOWOŚCI

Wiosna jest jak wybuch miłości do życia, czujesz jak wyzwala energię?

Jest to czas przebudzenia aktywności wytyczania perspektyw i czynienia planów!
Dobry gospodarz, dla osiągnięcia wysokich plonów zaczynał od selekcji ziarna pod zasiew!
Gospodynie bieliły ściany czyniąc je świeżymi i upiększonymi, aby się w domu żyło czysto, przytulnie, pięknie, zdrowo i dostatnio.

Teraz ważnym jest, aby usunąć z domu toksyny i wirusy poglądów, wierzeń, nawyków i obciążających zdrowie i życie relacji!

Jeśli w domu jest trucizna alkoholu, to choćby pochodził on ze „świętego” źródła – truje i jest przyczyną kalectwa dzieci i dorosłych.

Jeśli zagnieździł się rytuał zdrady miłości, bicia dzieci, gwałtu na kimkolwiek to ten powoduje zniszczenie osobowości, zdolności, kreatywności, wolności, zdrowia i życia z powodu bycia nieszczęśliwym.

Jeśli trucizną jest upokarzanie wstydem lub winą, aby głowa była pochylona, a ciało skurczone – to zablokowano wrodzoną, godność, wielkość osobistą i widzenie perspektyw.

Jeśli wprowadzono do domu ryby, aby odebrać głos dzieciom – to nie rozwiną talentów mówcy, śpiewaka lub po prostu człowieka, który ma własne zdanie i wyraża siebie w sposób wiarygodny.

Jeśli jest jakakolwiek władza – to blokuje swobodę, wolność, hojność i obfitość!

To jest świetny czas wytyczania dorodności zbiorów – usunięcie wirusów i toksyn informacyjnych ,duchowych i emocjonalnych.

Odświeżamy i aktualizujemy stan ducha i ciała!
Słońca więcej! Wiosna blisko!

Podobne wpisy