Energia Dnia: Jest CZAS SCALENIA…

SCALENIE jest przeciwieństwem rozproszenia, podziału na części, drobne kawałki.

Osoby rozproszone zajmują się nieważnymi drobiazgami, przeskakiwaniem z tematu na temat i zainteresowaniem innymi a nie sobą!

Człowiek scalony jest cały sobą. Bez cech, chorób i sposobów na życie matki, ojca, nauczyciela, mistrza, trenera lub kogokolwiek, kto manipulował zwrotem: „ja wiem lepiej”.

Uwolnienie z własnego wnętrza wszystkich tych osób przywraca spokój, jednoznaczność, wiarygodność, poczucie bezpieczeństwa i harmonijną całość! Stwarza też naturalną możliwość oglądu tej całości, widzenie z góry stopnia realizacji własnego, wrodzonego potencjału, możliwość aktualizacji i korekty, czyli decyzji o właściwym, korzystnym dla siebie kierunku. Przywraca poczucie sensu i zaufania do siebie.

Harmonijna kompozycja całości to wewnętrzna zgoda z sobą: widzę, wiem, jestem, tworzę!

NEWSLETTER DEKODYKI
NEWSLETTER DEKODYKI
DZIĘKUJEMY!

Twój adres e-mail został zapisany.
Wiedza to wspaniała rzecz. Jest RZECZYWISTOŚCIĄ, faktem, który honoruję. Każdy z nas kreuje własną rzeczywistość. Niewielu według własnego sensu życia.
2019 (C) Dekodyka.