Dekodyka
Daniela Czarska

Daniela Czarska

Energia Dnia: Jest CZAS WIARYGODNOŚCI

Jest CZAS WIARYGODNOŚCI. Wszystko jasno widać jak na dłoni: kto jest kim! Wybieramy w zgodzie z własnym wnętrzem? Dekodyka, przeżyj z nami tydzień!

Jest CZAS WIARYGODNOŚCI…
WIARYGODNOŚĆ to bardzo wysoka pozycja moralna!
Jest to człowiek, któremu można ufać!
Profesor T. Kotarbiński stworzył pojęcie SPOLEGLIWY.
Można na nim polegać, jest godzien zaufania!
Myśli, mówi, decyduje i działa w zgodzie ze swoim wnętrzem!
Tacy są wiarygodni.
Przeciwieństwem jest wiarołomca.
Wiarołomca kłamie, odwraca kota ogonem i obciąża winą innych za swoją nieudolność.
Jest koniunkturalistą, czyli jest sprzedajny jak przedmiot bez godności, własnej twarzy i własnego kręgosłupa!
Urodził się spójny, ale uwierzył fałszywym postawom i żądzy władzy!
Tam, gdzie jest władza nad czyimś życiem, tam nie ma:
MIŁOŚCI
WOLNOŚCI,
WOLI,
SWOBÓD TWÓRCZYCH
JASNOŚCI
WIELKOŚCI
ŚWIATŁA wraz z każdą barwą obecną w ciele!
Wszystko jasno widać jak na dłoni: kto jest kim!
Wybieramy w zgodzie z własnym wnętrzem?

Podobne wpisy

Energia Dnia: Jest CZAS POWODZENIA

CZAS POWODZENIA to czas wolności, bujnego, kolorowego piękna i swobody wzrastania!
Gdy zaufasz sobie, a nie nakazom i narzuconym ograniczeniom