Dekodyka

Daniela Czarska

Energia życia a stan i długość życia

Poziom energii życiowej w ciele wyznacza stan i długość życia człowieka. Jest on sumą energii o odmiennych, potężnych funkcjach:
· energii duchowej;
· energii intelektualnej;
· energii emocjonalnej.

Energia duchowa
Odpowiada za poczucie sensu życia, poczucie szczęścia, poczucie spełnienia oraz świadomość mocy stwarzania własnej rzeczywistości. Poczucie spełnienia daje nam realizacja własnych pragnień, marzeń i wizji oraz rozwój nowych poprzez zainteresowania i odkrywanie zdolności i talentów. Poczucie szczęścia to stan. Jesteśmy w nim, gdy czujemy miłość – do życia, wybranej osoby, dzieci, ludzi, zwierząt, roślin, natury i świata. Zarówno szczęście, jak i spełnienie manifestują się również w indywidualnych odkryciach ważnych dla rozwoju – własnego, swojego środowiska, życia na Ziemi.

Energię duchową wzmacnia światło wewnętrzne. Efektem wewnętrznej obecności światła jest światły umysł, błyskotliwość, jasność widzenia i wielobarwność marzeń, jasność widzenia perspektywy, jasność wiedzy wewnętrznej, jasność myślenia, lekkość, synchronizacja, wielobarwność i bogactwo języka, swoboda wyrażania siebie, śmiech i śpiew a także charyzma – oddziaływanie bogactwem wewnętrznym w zgodzie z sensem życia.

Energia intelektualna
Funkcjami energii intelektualnej są: autorstwo, czyli myślenie po swojemu, ciekawość, odkrywczość, zainteresowania, zrozumienie, wyobraźnia, logika, klarowność myślenia, pomysły, wizje, marzenia, orientacja, lotność, lekkość, optymizm, czyli świadomość rezultatów. Tu mieści się również intuicja, czyli odbiór komunikatów obecnych w powietrzu a ważnych dla orientacji w otaczających możliwościach i zjawiskach. Ważna jest też telepatia czyli możliwość Kontaktu z każdym miejscem, każdym czasem i każdym zdarzeniem.

Energia intelektualna to także świadomość wyjątkowości, czyli: indywidualność, świadomość własności, wartości, ważności, skupienie na tym, co interesujące, wybór tego co ważne dla życia i rozwoju – pomijanie i zapominanie o tym, co nieważne, mądrość, klarowanie, modelowanie, kreowanie, komponowanie, analizowanie, scalanie, fantazjowanie, swoboda myślenia, projektowanie, planowanie, realizacja, finalizowanie, ocena oraz korekty błędów czyli aktualizacja informacji wraz z rozwojem osobistej decyzyjności.

Manifestacją energii intelektualnej są osiągnięcia życiowe czyli sukcesy a z nich najważniejsze: innowacje, wynalazki i odkrycia tworzenie perspektyw życiowych i podejmowanie mądrych decyzji. Energia intelektualna ma decydujący wpływ na pragmatyzm, poczucie znaczenia i pozycji w życiu.

Energia emocjonalna
Funkcją energii emocjonalnej jest poczucie szczęścia, spełnionej miłości i radości życia. Energia emocjonalna jest energią w ruchu i służy do stwarzania szczęśliwej rzeczywistości.

Podstawą swobodnego użycia energii uczuć jest zainteresowanie dla swobody ich wyrażania entuzjazmem, zachwytem, ruchem, tańcem, śpiewem, swobodą mówienia o uczuciach. Także okazywanie i mówienie o nich.
Aktywność uczuciowa: czułość, bliskość, przytulenie, dotyk, pocałunki, głaskanie, empatia, czyli wyczucie uczuć innych ludzi i istot – powiększa ich skalę, oddziaływanie i energię!
Dzięki temu człowiek jest zdrowy, ma chęć życia i działania.

Uczucia są właściwe człowiekowi, zwierzętom, roślinom, wodzie powietrzu i ziemi i są naturą naszego świata. Po ich bogactwie i otwartości manifestacji poznaje w przypadku ludzkiej istoty – człowieczeństwo.

Stwarzają szczęśliwą rzeczywistość, w której człowiek rozwija się i spełnia. Mają bezpośredni wpływ na wysoką jakość życia i jego długość w zdrowiu i młodzieńczości.

Najwyższą manifestacją energii emocjonalnej jest miłość i poczucie szczęścia.

Daniela Czarska

Podobne wpisy

Jako subskrybent otrzymasz rano pełną treść Energii Dnia.

Będziesz też w pierwszej kolejności odbiorcą cennych informacji: o nowym nagraniu metody rozwiązań, o nowym warsztacie i wartościowym artykule.

Bądź wśród prekursorów.

W celu obsługi newslettera Twoje dane osobowe będą przetwarzane na zasadach opisanych w Polityce Prywatności