Dekodyka
Daniela Czarska

Daniela Czarska

Energia życia a stan i długość życia

Energia życiowa – Jej poziom w ciele wyznacza stan i długość życia człowieka.

Jest sumą energii o odmiennych, potężnych funkcjach:

 • energii duchowej;
 • energii intelektualnej;
 • energii emocjonalnej-uczuć;
 • żywotności, poczucia siły, zdrowia, wigoru;
Znaczenie i używanie każdej z nich:
 • Funkcje energii życiowej

Funkcją energii duchowej jest poczucie sensu życia, szczęścia, spełnienia i świadomość stwarzania własnej rzeczywistości.

Spełnienie jest wynikiem rozwoju własnych marzeń i wizji poprzez zainteresowania, pasje, rozwój zdolności , talentów i realizacje pragnień w zgodzie z sobą.

Szczęście jest stanem istnienia w miłości do życia, wybranego człowieka, dzieci, ludzi zwierząt, roślin, Natury i świata.

Szczęście i spełnienie manifestuje się także w indywidualnych odkryciach ważnych dla własnego rozwoju, rozwoju swojego środowiska i rozkwitu życia na Ziemi, Energią duchową jest świadomość własnego życia wiecznego dzięki nieśmiertelności duszy.

Do kategorii energii duchowej należy telepatia czyli komunikacja ponad werbalna, zazwyczaj wizualna zawierająca się w zrozumieniu intencji bez znajomości języka. Fiolet i jego odcienie to takze spokój ducha, siła woli, sława i otwarcie na Wszechswiat.

Domeną energii duchowej są także: swoboda poruszania się poza ciałem i poza czasem, świadomość JEDNI, czasoprzestrzeń, czyli własny świat dla obecnego wcielenia związany z istnieniem na Ziemi, wybór płci, czasu i miejsca wcielenia i pełen zasób dla długości życia, która wynosi 120 ziemskich lat…

* Energia duchowa odżywia się światłem jako całością i każdym pasmem w nim obecnym. Człowiek emanuje światłem. Im większy zakres emanacji, tym większe pole oddziaływania energetycznego na to, co żyje a także na powietrze, wodę i ziemię.

Efektem wewnętrznej obecności światła jest światły umysł, błyskotliwość, jasność widzenia i wielobarwność marzeń, jasność widzenia perspektywy, jasność wiedzy wewnętrznej, jasność myślenia, lekkosc, synchronizacja, wielobarwność i bogactwo języka, swoboda wyrażania siebie, śmiech i śpiew a także charyzma – oddziaływanie bogactwem wewnętrznym w zgodzie z sensem życia.

 • `Funkcje energii intelektualnej

Funkcją energii intelektualnej jest autorstwo, czyli myślenie własnymi myślami, ciekawość poznania nowego, odkrywczość, zainteresowania, zrozumienie, wyobraźnia, logika, jasność i klarownosc myslenia, pomysły, wizje, marzenia, orientacja, lotność, lekkość, optymizm czyli świadomość rezultatów.

Tu mieści się również intuicja, czyli odbiór komunikatów obecnych w powietrzu a ważnych dla orientacji w otaczających możliwościach i zjawiskach.

Świadomość wyjątkowości czyli indywidualność, świadomość własności, wartości, ważności, skupienie na tym, co interesujące, wybór tego co ważne dla życia i rozwoju – pomijanie i zapominanie o tym, co nieważne, mądrość, klarowanie, modelowanie, kreowanie, komponowanie, analizowanie, scalanie, fantazjowanie, swoboda myślenia, projektowanie, planowanie, realizacja, finalizowanie, ocena oraz korekty błędów czyli aktualizacja informacji wraz z rozwojem osobistej decyzyjności.

Manifestacją energii intelektualnej są osiągnięcia życiowe czyli sukcesy a z nich najważniejsze: innowacje, wynalazki i odkrycia tworzenie perspektyw życiowych i podejmowanie mądrych decyzji.

Energia intelektualna ma decydujący wpływ na pragmatyzm, poczucia znaczenia i pozycji w życiu.

 • `Funkcje energii emocjonalnej

Funkcją energii emocjonalnej jest poczucie szczęścia, spełnionej miłości i radości życia.

Energia emocjonalna jest energią w ruchu i służy do stwarzania szczęśliwej rzeczywistości.

Podstawą swobodnego użycia energii uczuć jest zainteresowanie dla swobody ich wyrażania ruchem, tańcem, śpiewem, swobodą mówienia o uczuciach.

Także okazywanie uczuć: czułość, bliskość, przytulenie, dotyk, pocałunki, głaskanie, empatia czyli wyczucie uczuć innych ludzi i istot.
Uczucia, są właściwe człowiekowi, zwierzętom, roślinom, wodzie powietrzu i ziemi i są naturą naszego świata.

Po ich bogactwie i otwartości manifestacji poznaje w przypadku ludzkiej istoty – człowieczeństwo.

Każde z uczuć produkuje, dodaje, powiększa i pomnaża energię życiową i dzięki temu człowiek jest zdrowy, ma chęć życia i działania.

Stwarzają szczęśliwą rzeczywistość w której człowiek rozwija się i spełnia.

Mają bezpośredni wpływ na wysoką jakość życia i jego długość w zdrowiu i młodzieńczości.

Wrodzone ludzkie uczucia to:

 • radość, czułość, zadowolenie, poczucie szczęścia, poczucie godności, poczucie bliskości, miłość, przyjaźń, zaufanie, poczucie swobody;
 • poczucie godności, spokój wewnętrzny, poczucie spełnienia, akceptacja, optymizm, przyjemność ruchu i samodzielnego działania, poczucie posiadania i własności, poczucie bezpieczeństwa;
 • poczucie wolności, poczucie możliwości, poczucie dostępu, chęć porozumienie, komunikacji i zgody, poczucie swobody myślenia, poczucie kontaktu, radość wyrażania siebie ruchem, śmiechem, słowami i śpiewem, swoboda ruchu, przyjemność, namiętność,
 • także zachwyt, wzniosłość, wrażliwość, uniesienie, spontaniczność, naturalność, empatia, delikatność, otwartosc.

Najwyższą manifestacją energii emocjonalnej jest miłość i poczucie szczęścia.

Energia uczuć ma dominujący wpływ ciepło i zdrowie ciała, zadowolenie z życia oraz skuteczność w realizacji marzeń, zainteresowań, pasji…

Przesądza ona również o powodzeniu życiowym, stanie posiadania, pozycji życiowej, poczuciu wyjątkowości, wartości i ważności osobistej.

Stan i poziom uczuć i otwarcia na uczucia tworzy poczucie pewności siebie, wiary w siebie i zaufania do siebie.

Dojrzałość uczuciowa stwarza zgodność wieku kalendarzowego z wiekiem emocjonalnym powodując tzw Tu i teraz czyli ŚWIADOMĄ OBECNOŚĆ.

Żywotność jest wynikiem odżywienia ciała wyższymi energiami : uczuciami, inteligencją, świadomością Ducha i Duszy co daje w rezultacie świadomość życia wiecznego.

Człowiek jest cudem energetycznym.

Podobne wpisy

WRODZONE WARTOŚCI CZŁOWIEKA…

WRODZONE WARTOŚCI CZŁOWIEKA… Jak sama nazwa wskazuje są wrodzone, są wartościami, znajdują się wewnątrz w ciele, Duszy i umyśle.

Uczucia i Emocje

Życie to ruch, bezruch to stagnacja, martwota, śmierć. Największy potencjał ruchu zawierają uczucia i emocje. Zarówno uczucia ludzkie jak

INTELIGENCJA

INTELIGENCJA do odzyskania w całości. INTELIGENCJA, czyli wrodzone wyposażenie do zarządzania energią życiową. Jak wiesz wszystko jest energią.