Dekodyka

Daniela Czarska

Człowieczeństwo, czyli wewnętrzny system informacyjny Człowieka

Składa się z paru – połączonych ze sobą w całość – umysłów przeznaczonych do pełnienia określonych funkcji.

DUSZA.

Gdy chce ponownie zaistnieć w życiu na Ziemi – tworzy do tego zadania ciało wraz z jego funkcjami duchowymi.

Serce dla kochania i doświadczania ciepłych uczuć; czułości, bliskości, zachwytu, miłości, przyjaźni, szczęścia i poczucia spełnienia.

Splot słoneczny czyli wewnętrzne słońce dla doświadczania radości życia, radości ze zrozumienia i porozumienia z innymi ludźmi, zwierzętami, ptakami, drzewami, powietrzem, wodą i ziemią.

Jest to radość życia. Produkuje i potęguje energię życiową i zdrowie.

System oddechowy dla oddechu życia, oczyszczania ze zużytej energii a dostarczanie świeżej, zdrowej dla życia pełnią życia.

System krwionośny dla rozprowadzania w całym ciele i umyśle tlenu i składników odżywczych aby było żywotne, energiczne i aktywne, zdrowe i długowieczne.

Człowiek żyjący w zgodzie ze swoim Zegarem Słońca jest długowieczny i żyje około 120 lat w pełni świadomości i poczucia swojego sensu istnienia.

Dusza dla swojego kolejnego wcielenie stworzyła też układ trawienny funkcjonujący jako piec życia.

Funkcjonuje dla apetytu na życie, zdrowego odżywiania i pojenia ciała, dostarczania energii dla jego żywotności i werwy.

Układ płciowy dla podniecenia i ekstazy w zbliżeniach seksualnych aby plemnik łączył się z jajeczkiem w akcie miłosnego uniesienia i pragnienia posiadania dziecka jako owocu miłości.

Dalej: trzustka, dla doświadczania słodyczy życia, wątroba dla odtruwania organizmu, nerki dla oczyszczania wody życia.

Tarczyca dla swobodnego wyrażania siebie, własnego zdania, swoich uczuć, pragnień, zainteresowań i osiągnięć. Swobody śmiechu i śpiewu!

Idąc wyżej : stworzyła nos dla dostarczania tlenu ale też do intuicji.

Jest to system wysokiej orientacji w informacjach dotyczących ludzi, zwierząt, zdarzeń, poczucia bezpieczeństwa, wyczucia sprzyjających i szczęśliwych zbiegów okoliczności, korzystnych dla pomyślnego rozwoju.

Wyższe JA

Umysł Nad Świadomy zwany także Wyższym Ja, Przewodnikiem, Duchem Rodzicielskim, Wielkim Duchem, Świętym Duchem, Geniuszem.

Z tego poziomu pochodzą odkrycia, nagły błysk zrozumienia i świadomości umożliwiający skokowy rozwój.

Energia duchowa która służy do tworzenia wartościowych dla społeczności projektów, odkryć rozwijających cywilizację przyjazną człowiekowi i Życiu.

Można uzyskać świadomy kontakt z Wyższym Ja aby tworzyć projekty dla następnego dnia.

Nieświadomego kontaktu wiele osób doświadcza podczas medytacji, we śnie, przed zaśnięciem lub po przebudzeniu – czyli w stanie alfa.

Część osób wie, ze sny są rozmową pomiędzy nieświadomym umysłem a Wyższym Ja i potrafią ją zdekodować.

Wyższe Ja czyli Umysł Nad Świadomy ma wiedzę o tym, co było, jest i co będzie.

Kontaktu może doświadczać wiele osób na Ziemi równocześnie na ten sam temat.

Stwarzają nowe paradygmaty.

Średnie JA

Umysł Świadomy czyli Decydent.

Z tego poziomu pochodzi decydowanie o sobie, wybory życiowe, selekcja i klarowanie informacji, postaw, ról, światopoglądów, zmian środowiska i miejsca własnego życia: to tak a to nie!

Gdy jest się wiernym sobie – na tym poziomie powstaje własna droga życia.

Im więcej świadomości, tym jaśniejsze są własne decyzje, większa samodzielność i samostanowienie. W przypadku państw i narodów – suwerenność.

Jest jak światło, działa jak światło oraz emanuje światłem i pasmami kolorów.

Niższe JA

Umysł Podświadomy to jest inteligencja ciała, która uczy się jak żyć w świecie i przechowuje te informacje w ciele jak w banku informacji.

Gromadzi wszystkie informacje od otoczenia. Także krytykę, choroby, wierzenia, role, chore relacje i kulty.

Niestety, nie ma mocy zmiany informacji! Apeluje więc do świadomego umysłu czyli decydenta bólem, strachem, negatywnymi emocjami i chorobami, które są zarazem pytaniem do Decydenta: czy ty tego chcesz?!

Skarży się też Nad Świadomemu umysłowi w koszmarnych snach.

Negatywny program życiowy można jednak zamienić na własny, łącznie ze zmianą losu.

Świadomie!

OMNIPOTENCJA jest w Duszy.

Odpowiedzialna za wcielenie czyli podjęcia nowego życia w ciele dla rozwoju własnej świadomości na wyższym poziomie niż w poprzednim wcieleniu.

Im głębszy osobisty kontakt z Duszą – tym więcej uczuć, miłości, szczęścia, spełnienia i człowieczeństwa.

System informacyjny człowieka posiada do swojej dyspozycji wrodzoną energię zwaną ENERGIĄ ŻYCIOWĄ zawartą wewnątrz ciała i emanującą na zewnątrz.

Zewnętrzna energia niezbędna do życia taka jak powietrze, woda, słońce, ziemia, rośliny, zwierzęta, ptaki, swobodna przestrzeń dla ruchu jest pobierana dla uzupełnienia i przetworzenia na energię życiową.

Najwięcej na wewnętrzny użytek dostarcza energii splot słoneczny gdzie mieści się radość życia a ta potęguje wzrastanie, rozwój i chęć do działania, tworzenia i osiągania. Chęć życia, działania, odkrywania, osiągania nazwano motywacja.

TO JEST CHĘĆ.

Na zewnątrz są także inni ludzie a także zwierzęta i inne żywe istoty na które jest otwarty cały WEWNĘTRZNY SYSTEM INFORMACYJNY.

SYNCHRONIZACJA czyli współbrzmienie wewnętrznego Świata z zewnętrznym daje poczucie błogostanu czyli szczęścia.

SZCZĘŚCIE jest naturalnym stanem życia i jest połączone ze spełnianiem się, czyli rozwojem wrodzonych możliwości, zdolności i talentów – przekształcanych w pasje i odkrycia.

Ta bogata struktura energetyczna zwana CZŁOWIEKIEM jest wyjątkowa wśród innych mieszkańców ZIEMI.

Jest świadomą jak tworzyć warunki do rozwoju pozostałych form życia i PLANETY na której się narodził i żyje pełniąc rolę OPIEKUNA rozkwitu życia z Ziemi.

Wiedza tu prezentowana jest rezultatem odkryć wynikających z przeprowadzenia setek procesów zmiany programu życiowego metodami DEKODYKI dla osiągnięcia pożądanych, indywidualnych rozwiązań i rezultatów w relacjach i poziomie życia.

 

 

Daniela Czarska

Podobne wpisy

Jako subskrybent otrzymasz rano pełną treść Energii Dnia.

Będziesz też w pierwszej kolejności odbiorcą cennych informacji: o nowym nagraniu metody rozwiązań, o nowym warsztacie i wartościowym artykule.

Bądź wśród prekursorów.

W celu obsługi newslettera Twoje dane osobowe będą przetwarzane na zasadach opisanych w Polityce Prywatności