Dekodyka
Daniela Czarska

Daniela Czarska

Wewnętrzny System Informacyjny

WEWNĘTRZNY SYSTEM INFORMACYJNY, czyli system zarządzania energią życiową

Wyższe JA

Umysł Nad świadomy czyli ILUMINATOR zwany także Przewodnikiem, Duchem Rodzicielskim, Wielkim Duchem, Świętym Duchem, Geniuszem.

Z tego poziomu pochodzi WOW! Odkrycie, błysk zrozumienia i świadomości umożliwiający skokowy rozwój. Energia duchowa.

Doświadczamy tego często we śnie, przed zaśnięciem lub po przebudzeniu –  w stanie alfa czyli między snem a dniem.

Pamiętaj co mówi ten umysł. On wie, co było, jest i będzie. WOW! Może doświadczać wiele osób na Ziemi równocześnie na ten sam temat.

Średnie JA 

Umysł Świadomy czyli DECYDENT.

Z tego poziomu pochodzi decydowanie o sobie, wybory życiowe, selekcja i klarowanie informacji, postaw, ról, światopoglądów, zmian środowiska i miejsca własnego życia: to tak a to nie!

Im więcej świadomości, tym jaśniejsze są własne decyzje, większa samodzielność i samostanowienie. W przypadku państw i narodów – suwerenność.

Niższe JA 

Umysł Nieświadomy czyli GENIUSZ UCZENIA SIĘ.

Ten poziom zawiaduje pamięcią ciała i zawartymi w niej kodami wynikającymi z doświadczeń osobistych, doświadczeń przodków, doświadczeń wcieleń i doświadczeń Ziemi. Wie wszystko!

Dusza i Serce czyli KREATOR CAŁOŚCI

Odpowiedzialny za wcielenie czyli podjęcia życia w ciele dla rozwoju własnego i wydarzeń w czasach narodzin i życia. Im głębszy osobisty kontakt z Duszą – tym więcej uczuć, miłości, szczęścia, spełnienia i człowieczeństwa.

System informacyjny człowieka posiada do swojej dyspozycji wrodzoną energię zwaną ENERGIĄ ŻYCIOWĄ zawartą wewnątrz ciała i emanującą na zewnątrz.

Zewnętrzna energia niezbędna do życia taka jak powietrze, woda, słońce, ziemia, rośliny, zwierzęta, ptaki, swobodna przestrzeń dla ruchu jest pobierana dla uzupełnienia i przetworzenia na energię życiową.

Najwięcej na wewnętrzny użytek dostarcza energii splot słoneczny gdzie mieści się radość życia a ta potęguje wzrastanie, rozwój i chęć do działania, tworzenia i osiągania. Chęć życia, działania, odkrywania, osiągania nazwano motywacja.

TO JEST CHĘĆ.

Na zewnątrz są także inni ludzie a także zwierzęta i inne żywe istoty na które jest otwarty cały WEWNĘTRZNY SYSTEM INFORMACYJNY.

SYNCHRONIZACJA czyli współbrzmienie wewnętrznego Świata z zewnętrznym daje poczucie błogostanu czyli szczęścia.

SZCZĘŚCIE jest naturalnym stanem życia i jest połączone ze spełnianiem się, czyli rozwojem wrodzonych możliwości, zdolności i talentów – przekształcanych w pasje i odkrycia.

Wiedza ta jest rezultatem odkryć wynikających z przeprowadzenia setek aktingów /procesów zmiany programu życiowego/ metodami DEKODYKI dla osiągnięcia pożądanych, indywidualnych rozwiązań i rezultatów.

Ta bogata struktura energetyczna zwana CZŁOWIEKIEM jest wyjątkową Istotą wśród innych mieszkańców ZIEMI świadomą jak tworzyć warunki do rozwoju pozostałych form życia i PLANETY na której się narodził i żyje pełniąc rolę OPIEKUNA rozkwitu życia z Ziemi.

Podobne wpisy

WRODZONE WARTOŚCI CZŁOWIEKA…

WRODZONE WARTOŚCI CZŁOWIEKA… Jak sama nazwa wskazuje są wrodzone, są wartościami, znajdują się wewnątrz w ciele, Duszy i umyśle.

Uczucia i Emocje

Życie to ruch, bezruch to stagnacja, martwota, śmierć. Największy potencjał ruchu zawierają uczucia i emocje. Zarówno uczucia ludzkie jak

INTELIGENCJA

INTELIGENCJA do odzyskania w całości. INTELIGENCJA, czyli wrodzone wyposażenie do zarządzania energią życiową. Jak wiesz wszystko jest energią.