Wewnętrzny System Informacyjny

WEWNĘTRZNY SYSTEM INFORMACYJNY, czyli system zarządzania energią życiową

Wyższe JA

Umysł Nad świadomy czyli ILUMINATOR zwany także Przewodnikiem, Duchem Rodzicielskim, Wielkim Duchem, Świętym Duchem, Geniuszem.

Z tego poziomu pochodzi WOW! Odkrycie, błysk zrozumienia i świadomości umożliwiający skokowy rozwój. Energia duchowa.

Doświadczamy tego często we śnie, przed zaśnięciem lub po przebudzeniu –  w stanie alfa czyli między snem a dniem.

Pamiętaj co mówi ten umysł. On wie, co było, jest i będzie. WOW! Może doświadczać wiele osób na Ziemi równocześnie na ten sam temat.

Średnie JA

Umysł Świadomy czyli DECYDENT.

Z tego poziomu pochodzi decydowanie o sobie, wybory życiowe, selekcja i klarowanie informacji, postaw, ról, światopoglądów, zmian środowiska i miejsca własnego życia: to tak a to nie!

Im więcej świadomości, tym jaśniejsze są własne decyzje, większa samodzielność i samostanowienie. W przypadku państw i narodów – suwerenność.

Niższe JA

Umysł Nieświadomy czyli GENIUSZ UCZENIA SIĘ.

Ten poziom zawiaduje pamięcią ciała i zawartymi w niej kodami wynikającymi z doświadczeń osobistych, doświadczeń przodków, doświadczeń wcieleń i doświadczeń Ziemi. Wie wszystko!

Dusza i Serce czyli KREATOR CAŁOŚCI

Odpowiedzialny za wcielenie czyli podjęcia życia w ciele dla rozwoju własnego i wydarzeń w czasach narodzin i życia. Im głębszy osobisty kontakt z Duszą – tym więcej uczuć, miłości, szczęścia, spełnienia i człowieczeństwa.

System informacyjny człowieka posiada do swojej dyspozycji wrodzoną energię zwaną ENERGIĄ ŻYCIOWĄ zawartą wewnątrz ciała i emanującą na zewnątrz.

Zewnętrzna energia niezbędna do życia taka jak powietrze, woda, słońce, ziemia, rośliny, zwierzęta, ptaki, swobodna przestrzeń dla ruchu jest pobierana dla uzupełnienia i przetworzenia na energię życiową.

Najwięcej na wewnętrzny użytek dostarcza energii splot słoneczny gdzie mieści się radość życia a ta potęguje wzrastanie, rozwój i chęć do działania, tworzenia i osiągania. Chęć życia, działania, odkrywania, osiągania nazwano motywacja.

TO JEST CHĘĆ.

Na zewnątrz są także inni ludzie a także zwierzęta i inne żywe istoty na które jest otwarty cały WEWNĘTRZNY SYSTEM INFORMACYJNY.

SYNCHRONIZACJA czyli współbrzmienie wewnętrznego Świata z zewnętrznym daje poczucie błogostanu czyli szczęścia.

SZCZĘŚCIE jest naturalnym stanem życia i jest połączone ze spełnianiem się, czyli rozwojem wrodzonych możliwości, zdolności i talentów – przekształcanych w pasje i odkrycia.

Wiedza ta jest rezultatem odkryć wynikających z przeprowadzenia setek aktingów /procesów zmiany programu życiowego/ metodami DEKODYKI dla osiągnięcia pożądanych, indywidualnych rozwiązań i rezultatów.

Ta bogata struktura energetyczna zwana CZŁOWIEKIEM jest wyjątkową Istotą wśród innych mieszkańców ZIEMI świadomą jak tworzyć warunki do rozwoju pozostałych form życia i PLANETY na której się narodził i żyje pełniąc rolę OPIEKUNA rozkwitu życia z Ziemi.