Dekodyka

Daniela Czarska

Podświadomość – Niższe Ja

PODŚWIADOMOŚĆ – NIŻSZE JA – UMYSŁ NIEŚWIADOMY

Umysł nieświadomy czyli podświadomość jest odpowiedzialny za funkcjonowanie ciała od momentu poczęcia aż do jego zużycia i śmierci.

Ciało jest domem Duszy, więc poprzez funkcjonowanie i działanie ciała ma się spełniać:

  • poczucie sensu istnienia;
  • spełniona miłość, szczęście i rodzicielstwo;
  • współistnienie i przyjazne uczuciowe relacje z Naturą, zwierzętami, ptakami, drzewami, roślinami, wodą, powietrzem i ziemią;
  • przyjazne kontakty z innymi ludźmi, współdziałanie, wspólne tworzenie rozwiązań i osiągnięć dla życia własnego i rozwoju życia na Planecie;
  • odczuwanie, używanie i okazywanie ludzkich uczuć: miłości do siebie, dzieci, świata, czułości, bliskości, zainteresowania, przyjaźni, uznania, zachwytu, zadowolenia, empatii czyli współodczuwania z dziećmi, ludźmi, zwierzętami, Naturą;
  • permanentny rozwój własny jako naturalna potrzeba świadomości siebie, własnego wrodzonego potencjału, uzdolnień i talentów, indywidualności, wiary w siebie, ważności osobistej i wyjątkowości własnej, zapewnienie swobody rozwoju każdego dziecka i istoty;
  • praktyczne używanie wrodzonego mechanizmu ciekawości, odkrywczości, zainteresowań, otwartości na świat, marzeń, wizji, pasji, projektów i planów oraz wprowadzanie ich w życie dla tworzenia własnej pozycji życiowej, samodzielności, samostanowienia, osiągnięć i pozycji życiowej wraz z dobrami materialnymi;
  • pełne zdrowie, aktywność, ruchliwość, chęć życia, radość życia, śmiech, śpiew, taniec, zabawa, temperament, rytm aktywności i odpoczynku, swobodę, płodność fizyczną i intelektualną;

Takie są naturalne funkcje nieświadomego umysłu, czyli podświadomości.

Ten umysł jest Geniuszem uczenia się.

Na każdym etapie rozwoju życia, szczególnie przed urodzeniem, w trakcie urodzenia i w pierwszych paru latach –  uczy się od otoczenia jak ma żyć.

W tym czasie powstają: lęk prze śmiercią, lęk przed winą, lęk przed karą, lęk przed życiem, lęk przed ludźmi, izolacja i samotność, lęk przed mówieniem, śpiewem, śmiechem, lęk i poczucie winy z powodu talentów i zdolności, lęk przed oceną, lęk przed wyrażaniem siebie, swoich uczuć i odkryć, lęk i poczucie winy z powodu bycia bogatym w przyszłości, cierpiętnictwo, rola ofiary, autoagresja spowodowana agresją, choroby, zaburzenie godności funkcjami usługowymi oraz narzuconymi rolami związanymi z płcią, miejscem narodzin, segregacją rasową, przymusem przynależności i inne np. podstawowy podział oceniający: dobry – zły, niebo – piekło.

W tym czasie z dominujących w otoczeniu negatywnych emocji, postaw i poglądów spowodowanych najczęściej zazdrością i pogardą dla nowego życia rodzi się walka, dyktowanie warunków,światopogląd przemocy: „musisz..”, światopogląd niewolnictwa: „nie wolno” kontrola umysłu: bądź posłuszny”, kontrola swobody bycia „bądź grzeczny” i inne patologie psychiczne, duchowe i fizyczne.

Podświadomość nie może tego zmienić, decyzję podejmuje Świadomość !

W zależności od poziomu świadomości człowiek jest w stanie usunąć ograniczające, niszczące i groźne kody, emocje, postawy, lub staje mechanizmem na kształt robota.

Podświadomość nieustannie informuje o obcych programach, to jest pytanie do świadomości: czy ty tego chcesz?!

Mówi we snach i na jawie przez używanie  obraźliwych słów, ocen, krytycznymi słowami, krzykiem, przemocą wobec samego siebie siebie i słabszych, postawą i deformacją ciała, kalectwem i wypadkami, które są odmianą prób samobójczych, chorobami, bezsennością, brakiem uczuć, pieniędzy, satysfakcji, sukcesów, zainteresowań, stratami, cierpieniem, czyli okrucieństwem wobec siebie i innych, uzależnieniem od alkoholu, chemicznych trucizn, seksu, dominacji lub podporządkowania.

Komunikuje także przez negatywne emocje, strach, złość, winę, zazdrość, mściwość, obojętność, samotność, bezradność, beznadzieję.

Komunikuje przez stereotypy, schematy, nawyki, wygłaszane zasady.

Mówi we wszystkich przejawach władzy nad człowiekiem i jego życiem i własnych przejawach władzy nad innymi i ich życiem.

Można siebie od tego uwolnić, gdy zna się kod dostępu do specyficznych zapisów informacyjnych w ciele, to tak, jakby rozszyfrować Sekret Enigmy.

W pełni świadomie a Geniusz wszystko pokaże!

Po to powstała DEKODYKA.

Możesz zostać ZNAWCĄ!

Daniela Czarska

Podobne wpisy

Jako subskrybent otrzymasz rano pełną treść Energii Dnia.

Będziesz też w pierwszej kolejności odbiorcą cennych informacji: o nowym nagraniu metody rozwiązań, o nowym warsztacie i wartościowym artykule.

Bądź wśród prekursorów.

W celu obsługi newslettera Twoje dane osobowe będą przetwarzane na zasadach opisanych w Polityce Prywatności